Володимир Тертишник, Владимир Тертышник,  Vladimir Tertyshnyk
Володимир Тертишник, Владимир Тертышник, Vladimir Tertyshnyk
Professor - Університет митної справи та фінансів
Verified email at amsu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб.
ВМ Тертишник
Алерта, 2016
337*2016
Кримінально-процесуальне право України: підручник
ВМ Тертишник
А. С. К., 2003
326*2003
Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
233*2014
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України
ТВ М.
Київ: А.С.К., 2007, 1056, 2007
233*2007
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України
ВМ Тертишник
А.С.К, 2005
233*2005
Кримінальний процес України. Особлива частина: піручник. Академічне видання
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
147*2014
Кримінальний процес України . Загальна частина: підручник. Академічне видання
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
1472014
Теория доказательств
ВМ Тертышник
Арсис, 1998
1311998
Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія
ВМ Тертишник
Юридична академія МВС України, 2002
110*2002
Уголовный процесс
ВМ Тертышник
Х.: Арсис 528, 1999
891999
Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія
ВМ Тертишник
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009
70*2009
Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений
ВМ Тертышник, СВ Слинько
Х.: Ун-т внутр. дел, 1995
601995
Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Дис. докт. юрид. наук
ВМ Тертишник
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009
492009
Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Автореферат дис. докт. юрид. наук
ВМ Тертишник
ДДУВС, 40, 2009
492009
Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / В. Г. Уваров; за заг …
ВГ Уваров, ВМ Тертишника
ДДУВС, 2012
46*2012
Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса правового государства
ВМ Тертышник
Минск: Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2003. - №2 (6). – С.190-195., 2003
442003
Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса России и Украины в свете сравнительного правоведения
ЩСП Тертышник В. М.
Уголовное право, 73-76, 2001
442001
Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України
В Тертишник
Право України. – 2012. - №7. – С. 274-278, 2012
40*2012
Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений
ВМ Тертышник
Университет внутренних дел, 1994
401994
Компроміс у кримінальному процесі
В Тертишник
Підприємництво, господарство і право, 107-112, 2002
362002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20