Follow
Володимир Тертишник, Владимир Тертышник,  Volodymyr Tertyshnyk, Vladimir Tertyshnyk
Володимир Тертишник, Владимир Тертышник, Volodymyr Tertyshnyk, Vladimir Tertyshnyk
Other namesVolodymyr Tertyshnyk,
Professor - Університет митної справи та фінансів
Verified email at amsu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб.
ВМ Тертишник
Алерта, 2016
478*2016
Кримінально-процесуальне право України: підручник
ВМ Тертишник
А. С. К., 2003
435*2003
Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
293*2014
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України
ТВ М.
Київ: А.С.К., 2007, 1056, 2007
293*2007
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України
ВМ Тертишник
А.С.К, 2005
293*2005
Кримінальний процес України. Особлива частина: піручник. Академічне видання
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
244*2014
Кримінальний процес України . Загальна частина: підручник. Академічне видання
ВМ Тертишник
Алерта, 2014
2442014
Теория доказательств
ВМ Тертышник
Арсис, 1998
1551998
Уголовный процесс: учебник. 3-е изд., пер. и доп.
ВМ Тертышник
Арсис, 2000
150*2000
Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія
ВМ Тертишник
Юридична академія МВС України, 2002
147*2002
Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія
ВМ Тертишник
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009
102*2009
Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений
ВМ Тертышник, СВ Слинько
Харьков: Ун-т внутр. дел, 1995
781995
Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Дис. докт. юрид. наук
ВМ Тертишник
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009
692009
Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Автореферат дис. докт. юрид. наук
ВМ Тертишник
ДДУВС, 40, 2009
692009
Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса правового государства
ВМ Тертышник
Минск: Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2003. - №2 (6). – С.190-195., 2003
662003
Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса России и Украины в свете сравнительного правоведения
ЩСП Тертышник В. М.
Уголовное право, 73-76, 2001
662001
Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / В. Г. Уваров; за заг …
ВГ Уваров, ВМ Тертишника
ДДУВС, 2012
65*2012
Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України
НСС В. М. Тертишник
Право і суспільство України. – 2012. - №3. – С. 221-234., 221-234, 2012
52*2012
Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України
В Тертишник
Право України. – 2012. - №7. – С. 274-278, 2012
52*2012
Огляд місця події: навчальний посібник
ТВМ Макаренко Е. І., Негодченко О. В.
Юридична академія МВС, 2001
48*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20