Людмила Яровенко
Людмила Яровенко
асистент кафедри патофізіології
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Features of reparative regeneration of the liver tissue in rats during experimental tetrachloromethanic and alcoholic hepatitis
NA Rikalo, LO Yarovenko
Pathologia, 84-89, 2015
22015
Інсуліноподібний фактор росту-1 у патогенезі хронічного алкогольного ушкодження печінки щурів різних вікових груп
НА Рикало, ЛО Яровенко
Світ медицини та біології, 130-137, 2015
12015
Механізми регенерації тканини печінки у щурів на тлі її хронічного алкогольного ушкодження та медикаментозній корекції
НА Рикало, ЛО Яровенко
Вісник морської медицини, 2017
2017
Патогенез алкогольного стеатозу та ступінь етанол-індукованого ушкодження паренхіми печінки у щурів
ЛО Яровенко
ХІV міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок …, 2017
2017
FEATURES OF NUCLEAR FRAGMENTATION DNA OF LIVER CELLS IN RATS ІN CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION AND CONDITIONS OF QUERCETIN AND L-ARGININE L-GLUTAMATE
ЛО Яровенко
Наукові доповіді НУБіП України, 4-4, 2016
2016
Особливості фрагментації ядерної ДНК клітин печінки у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов застосування кверцетину і L-аргініну L-глутамату
ЛО Яровенко
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
2016
Показники морфометричних досліджень тканини печінки щурів різного віку на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов введення кверцетину та L-аргініну L-глутамату
ЛО Яровенко
Український біофармацевтичний журнал, 41-44, 2016
2016
Age features of liver functional state in experimental chronic al coholic liver damage and correction by quercetin and L-arginine L-glutamate
NA Rykalo, LO Yarovenko
Medical and Clinical Chemistry, 2015
2015
Спосіб лікування патогенно індукованого апоптозу гепатоцитів при алкогольних ушкодженнях печінки
ЛОЯ НА Рикало
2015
ROLE OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 IN PATHOGENESIS OF CHRONIC ALCOHOLIC LIVER DISEASE IN RATS OF DIFFERENT AGE GROUPS
NA Rikalo, LA Yarovenko
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 53 (4), 129-136, 2015
2015
ФРАГМЕНТАЦІЯ ЯДЕРНОЇ ДНК ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ АЛКОГОЛЬНОМУ УШКОДЖЕННІ ПЕЧІНКИ. ПРИНЦИПИ АНТИАПОПТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
NA Rykalo, LA Yarovenko
Клінічна та експериментальна патологія 14 (2), 2015
2015
Поліплоїдизація гепатоцитів у статевозрілих щурів на тлі хронічного алкогольного ушкодження печінки та при патогенетичній корекції
НА Рикало, ЛО Яровенко
Український біофармацевтичний журнал, 57-57, 2015
2015
Патоморфологічні зміни печінки щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації та при корекціїї кверцетином та L-аргініном L-глутаматом
НА Рикало, ЛО Яровенко
Вісник морфології, 308-312, 2015
2015
Антифібротична терапія при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки у щурів-самок різного віку
НА Рикало, ЛО Яровенко
Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2015
2015
Поліплоїдизація гепатоцитів у статевозрілих щурів на тлі хронічного алкогольного ушкодження печінки та при патогенетичній корекції
НА Рикало, ЛО Яровенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Молекулярні механізми …, 2015
2015
Вікова динаміка ІGF-1 та морфоструктурні зміни тканини печінки у щурів-самок на тлі ХАУП та при патогенетичній корекції кверцетином та L-аргініном L-глутаматом
НА Рикало, ЛО Яровенко
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології …, 2015
2015
Перспективи застосування L-аргініну L-глутамат у якості антиапоптичної терапії при хронічному алкогольному ушкодженні печінки
НА Рикало, ЛО Яровенко
Матеріали міжнародного конгресу «Людина та Ліки–Україна»., 45, 2015
2015
Вплив інсуліноподібного фактора росту-1 на процеси репаративної регенерації печінки у щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації
НА Рикало, ЛО Яровенко
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «14-е чтения В …, 2015
2015
Вікові особливості морфометричних параметрів тканини печінки білих щурів-самок при хронічному алкогольному ушкодженні печінки та за умов патогенетичної корекції
НА Рикало, ЛО Яровенко
Актуальні проблеми транспортнї медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
2015
Вплив інсуліноподібного фактора росту-1 на процеси репаративної регенерації печінки у щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації
НА Рикало, ЛО Яровенко
Актуальні проблеми транспортнї медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20