Наталія Латигіна
Наталія Латигіна
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Демократія: реалії versus утопії
НА Латигіна
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 400, 16-17, 2008
312008
Шляхи та структурні фази демократизації суспільства
Н Латигіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
202005
Демократія: сутність, механізми здійснення та сучасні світові тенденції розвитку
НА Латигіна
ступеня доктора політ. наук, 2010
152010
До визначення феномена демократії
Н Латигіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
102004
Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії
Н Латигіна
Політичний менеджмент, 2009
92009
Українська демократія сьогодні: спроби і помилки
НА Латигіна
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 53-62, 2008
92008
Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством (структурно-функціональний аналіз)
НА Латигіна
Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00. 02, 2000
92000
Ціннісний вимір демократії
Н Латигіна
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 291, 2007
62007
Базові параметри демократії
Н ЛАтигІНА
Вибори та демократія, 18, 2008
52008
Цінності та ідеали демократії
НА Латигіна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Вип 50, 0
4
Особливості функціонування українського агробізнесу в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки
АМ Стельмащук, ЛС Гангал
Інноваційна економіка, 5-11, 2013
32013
Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки
Н Латигіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
32008
Сучасні тенденції розвитку демократії у світовому політичному просторі
НА Латигіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
32008
Суперечності та парадокси-виклики демократії
Н Латигіна
22006
Українська національна ідея: історичні реалії
НА Латигіна
Історико-політичні студії, 5-10, 2013
12013
Концептуалізація демократії
НА Латигіна
Економiчний часопис-XXI, 2011
12011
Історико-політичний досвід хвиль демократизації
НА Латигіна
Держава і право, 2011
12011
ББК 66: 74.263 Н 34
НА Латигіна, ВФ Смолянюк, ВП Андрущенко, БІ Андрусишин, ...
2014
Демократичні засади та цінності в організації публічної влади
С Косінов
Вісник Національної академії правових наук України, 128-134, 2013
2013
Культура народів Північного Причорномор’я в період раннього залізного віку. Ч. 2
НА Латигіна
Гілея: науковий вісник, 32-37, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20