Подписаться
Віталій Горський
Віталій Горський
Доктор філософії, молодший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
An improved approach to evaluation of the efficiency of energy saving measures based on the indicator of products total energy intensity
O Maliarenko, V Horskyi, V Stanytsina, O Bogoslavska, H Kuts
Systems, Decision and Control in Energy I, 201-216, 2020
132020
Forecast of fuel and coal consumption in Ukraine until 2040 by a complex method of forecasting energy consumption
OY Maliarenko, NY Maistrenko, VV Horskyi
Problemy zahalnoi enerhetyky.[The Problems of General Energy], 28-35, 2021
92021
Триетапний метод прогнозування рівнів енергоспоживання в економіці з урахуванням регіональних потенціалів енергозбереження
NY Maistrenko, OY Maliarenko, VV Horskyi
System Research in Energy, 37-45, 2020
42020
Modified three-stage model for forecasting the demand for energy resources at various hierarchy levels of the economy
VV Horskyi, OY Maliarenko, NY Maistrenko, OI Teslenko, HO Kuts
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1049 (1), 012054, 2022
32022
Удосконалений підхід до оцінки ефективності енергозберігаючих заходів та технологій на теплоелектроцентралях
OY Maliarenko, VV Gorsky
System Research in Energy, 24-31, 2019
32019
Use of Improved Methodology to Determine the Total Power Efficiency of Energy Products in Their Co-production at Combined Heat and Power Plant
V Horskyi, O Maliarenko
Systems, Decision and Control in Energy IV: Volume I. Modern Power Systems …, 2023
2023
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ (МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОГНОЗНА ОЦІНКА)
ВВ Горський, НЮ Майстренко, ОЄ Маляренко
Збірник матеріалів конференції:" Енергетичний менеджмент: стан та …, 2022
2022
ТЕХНОЛОГІЧНА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ ЦИКЛІВ ПАРОГАЗОВИХ СТАНЦІЙ
V Horskyi
POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology, 2022
2022
Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій
ЛО Кєсова, ВВ Горський
Проблеми загальної енергетики, 60-64, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9