Підписатись
Кушнір Юлія  Kushnir Yuliia Кушнир Юлия
Кушнір Юлія Kushnir Yuliia Кушнир Юлия
ДЗ "ДМА МОЗ України", 1 медичний факультет, кафедра внутрішньої медицини 2
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією
ЮС Кушнір
Медичні перспективи 19 (1), 29-36, 2014
102014
Маса тіла та рівні альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду
ОВ Курята, ЮС Кушнір
Сучасні медичні технології 1 (21), 12-16, 2014
82014
Serum levels of the biomarkers associated with astrocytosis, neurodegeneration, and demyelination: Neurological benefits of citicoline treatment of patients with ischemic …
OV Kuryata, YS Kushnir, VS Nedzvetsky, VV Korsa, AA Tykhomyrov
Neurophysiology 53, 2-12, 2021
62021
Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности
АВ Курята, ЮС Кушнир
Український кардіологічний журнал, 85-93, 2016
62016
Citicoline affects serum angiostatin and neurospecific protein levels in patients with atrial fibrillation and ischemic stroke
AA Tykhomyrov, YS Kushnir, VS Nedzvetsky, TV Grinenko, OV Kuryata
52019
Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування
ОВ Курята, ЮС Кушнір
Медицина неотложных состояний 6 (53), 113-118, 2013
52013
ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
ЮС Кушнир, ТА Вихрова, А Вулиева, МС Диброва
WORLD SCIENCE 6 (№ 6(34), Vol.6), 28-31, 2018
32018
RISK FACTORS AND COMORBIDITY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AND ISCHEMIC HEART DISEASE
Y Kushnir
EUREKA: HEALTH SCIENCES, 9-16, 2018
32018
Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування
ОВ Курята, ЮС Кушнір
Медицина неотложных состояний, 57-62, 2014
32014
Метаболическая терапия в кардиологии: изученные и новые возможности
АВ Курята, ЮС Кушнир
Український терапевтичний журнал 1, 52-59, 2008
32008
Сердечно-сосудистые заболевания и коморбидность у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса в зависимости от возраста
ГОД ЮС Кушнір, ОВ Курята
Семейная медицина, 66-69, 2017
2*2017
Hemodynamics, functional state of endothelium and renal function, platelets depending on the body mass index in patients with chronic heart failure and preserved systolic function.
Y Kushnir
Medicni perspektivi 19 (1), 29-36, 2014
22014
Уровень и динамика галектина-3 при хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка на фоне использования петлевых диуретиков
АВ Курята, ЮС Кушнир
Медицина (Medicine) 8, 26-30, 2014
22014
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ V КУРСУ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ЮСК ОВ Курята, КГ Карапетян, ЄО Фролова
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 15, 222-225, 2017
1*2017
Рівень галектину-3 у хворих на ХСН зі збереженою фракцією викиду
ЮС Кушнір, ОВ Курята, ДЛ Чвора
Український кардіологічний журнал, 194-195, 2016
12016
Динамика уровня альдостерона у больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса под влиянием лечения
ОВ Курята, ЮС Кушнир
Медицина неотложных состояний, 57-62, 2014
12014
ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З НЕГАТИВНИМИ СИМПТОМАМИ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ
Ю Кушнір
Перспективи та інновації науки, 2023
2023
Феноменологічна оцінка особливостей негативної симптоматики у пацієнтів з шизофренією
ЮА Кушнір
Буковинський медичний вісник 27 (4 (108)), 51-57, 2023
2023
Chest pain in patients with diabetes mellitus is associated with severe coronary artery calcification
O Kuryata, Y Kushnir, K Malyar, VV Semenov
Atherosclerosis 315, e268-e269, 2020
2020
Функціональний стан ендотелію судин та рівень С-реактивного протеїну в пацієнтів з фібриляцією передсердь та гострим порушенням мозкового кровообігу
ОВ Курята, ЮС Кушнір, АО Тихомиров, ТО Віхрова, МС Діброва
Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20