Підписатись
Людмила Руденко (Топалова) Liudmyla Rudenko (Topalova)
Людмила Руденко (Топалова) Liudmyla Rudenko (Topalova)
Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правовий режим комерційної таємниці
ЛД Топалова
ТОВ “Вега-Принт”., 2006
242006
Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях
МЛ Шелухін
К.: ЦНЛ, 2006
182006
Транспортне право України
БВ Деревянко, СМ Грудницька, СН Грудницкая, МЛ Шелухін, ...
Ін Юре, 2008
172008
ПРОЦЕДУРА “SQUEZZE-OUT” В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ1 SQUEEZE-OUT IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS AND IMPLEMENTATION PROBLEMS
ЛД Руденко, АВ Бенько
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2019
82019
Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks
B Derevyanko, Y Zozulia, L Rudenko
72017
Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності
ЛД Руденко, ВВ Манзюк
Форум права, 668-674, 2011
62011
Господарсько-правові аспекти співвідношення комерційної та банківської таємниці у національному законодавстві
ЛД Топалова
Підприємництво, господарство і право, С. 16-20., 2003
62003
Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту
ЛД Руденко
Форум права. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov …, 2011
52011
Оскарження учасниками та засновниками договорів, укладених господарським товариством
ЛД Руденко
Правовий вісник Української академії банківської справи, 55-59, 2014
42014
Суб’єкти права на комерційну таємницю
ЛД Руденко
Правничий часопис До-нецького університету, с. 115-121, 2009
42009
Innovative development in IT Sphere in the Context of the Industry 4.0 Concept: the Case of Ukraine
A Lysachok, I Onopriienko, I Koval, L Rudenko, VV Chaikovska
32020
До питання про відповідальність у господарському судочинстві
ЛД Руденко
Сумський державний університет, 2020
32020
The State–in interpretation of Jose Ortega Y Gasset
OS Turenko, BV Derevyanko, IV Ivanov, VM Hrudnytskyi, LD Rudenko
FROM THE HISTORY OF PROFESSIONAL INTERNSHIPS: TRAVELS OF UKRAINE’S …, 2021
22021
Щодо юридичної природи та форм рейдерства в Україні: господарсько-правовий аспект
ЛД Руденко, ОВ Моісеєнко
Сумський національний аграрний університет, 2019
22019
До питання про примусову ліквідацію суб’єкта господарювання за рішенням суду
ЛД Руденко, ОВ Маслак
Донецький юридичний інститут МВС України, 2017
22017
Щодо вiдповiдальностi суб’єктiв туристичної дiяльностi
ЛД Руденко, ВВ Ман-зюк
Форум права, 668, 2011
22011
Щодо визначення магістрального трубопровідного транспорту
ЛД Руденко
Донецький державний університет, 2011
22011
Порядок відшкоду-вання шкоди, завданої порушенням права суб’єкта господарю-вання на комерційну таємницю
ЛД Руденко
Право України, С. 86-92, 2008
2*2008
До питання про господарсько-правового забезпечення використання бінарних опціонів як фінансових інструментів
ЛД Руденко, АЮ Бавикін, ОП Соколенко
Сумський державний університет, 2020
12020
До питання про досудове врегулювання господарських спорів
ЛД Руденко, ДС Семко
Сумський державний університет, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20