Олена Шкурат
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Challenges and Prospects of E-learning
OV Shkurat
Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі …, 2021
2021
THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
OV Shkurat
ПРАВОВА НАУКА І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ …, 2021
2021
Teaching Professional English to the Law Faculty Students
OV Shkurat
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету …, 2020
2020
Особливості використання рольової гри на заняттях з англійської мови для розвитку комунікативних навичок майбутніх юристів.
ОВ Шкурат, ЛІ Гарцунова
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології 2 (Випуск 10), 30-39, 2020
2020
English Sense Perception Verbs: Shift of Meanings.
O Shkurat, L Hartsunova
The 5th International scientific and practical conference "Scientific …, 2020
2020
Дистанційна освіта в Україні: переваги та недоліки.
ОВ Шкурат
XXXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конфереція "Інновації науки XXI …, 2019
2019
Англійсько-російсько-український тлумачний словник медичних термінів із дисципліни "Англійська мова": для студ. спец. 7.110101 "Лікувальна справа" денної форми навчання
ІМ Терлецька, НГ Горобченко, ОА Плигун, ЗА Мохоньок, ОВ Полонська
2013
Навчально-методичний посібник із граматики англійської мови : для студ. вищ. мед. навч. закладів
ІМ Терлецька, ОВ Полонська
2013
Влияние латинского языка на формирование современной медицинской терминологии
ВС Черток, ИН Терлецкая, ЕВ Полонская, ДП Сипченко
Проблеми освіти, 19-24, 2013
2013
Инновационные методы обучения: мифы и реальность
ИН Терлецкая, ЕВ Полонская, ДА Бутенко
Проблеми освіти, 19-24, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10