Kherson State University
Kherson State University
Ukraine
Verified email at kspu.edu - Homepage
TitleCited byYear
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2010
4602010
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2472005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2252003
The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine:[Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians; Darwin …
SJ Kondratjuk, OJ Chodosovcev, SD Zelenko
Phytosociocentre, 1998
1151998
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1102004
Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти.
ВД Шарко
ХДУ, 2006
1082006
Чекліст мохоподібних України
МФ Бойко
Херсон: Айлант, 232, 2008
1022008
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
922002
Анализ бриофлоры степной зоны Европы
МФ Бойко
Киев: Фитосоциоцентр, 179, 1999
781999
Cultural monuments and nature conservation: a review of the role of kurgans in the conservation and restoration of steppe vegetation
B Deák, B Tóthmérész, O Valkó, B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, ...
Biodiversity and Conservation 25 (12), 2473-2490, 2016
762016
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
672011
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
552005
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. 7, 36-48, 2003
552003
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : методичний посібник
ВД Шарко
551990
Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe
UA Jaroslav ŠOUN, Jan Vondrak, Ulrik Søchting, Pavel Hrouzek, Alexander ...
The Lichenologist 43 (02), 113-135, 2011
542011
Лишайники причорноморських степів України
ОЄ Ходосовцев
К.: Фітосоціоцентр, 1999
531999
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
452004
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
432010
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 6, 1999
431999
Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XІX-XX століття: монографія
НВ Слюсаренко
РІПО, 2009
372009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20