Kherson State University
Kherson State University
Ukraine
Підтверджена електронна адреса в kspu.edu - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2010
4262010
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2352005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2152003
The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine
SY Kondratyuk, AY Khodosovtsev, SD Zelenko
Phytosociocentre, 1998
1041998
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1032004
Чекліст мохоподібних України
МФ Бойко
Херсон: Айлант, 232, 2008
952008
Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти.
ВД Шарко
ХДУ, 2006
932006
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
862002
Анализ бриофлоры степной зоны Европы
МФ Бойко
Киев: Фитосоциоцентр, 179, 1999
751999
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. 7, 36-48, 2003
572003
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
542011
Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe
UA Jaroslav ŠOUN, Jan Vondrak, Ulrik Søchting, Pavel Hrouzek, Alexander ...
The Lichenologist 43 (02), 113-135, 2011
522011
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : методичний посібник
ВД Шарко
521990
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
512005
Cultural monuments and nature conservation: a review of the role of kurgans in the conservation and restoration of steppe vegetation
B Deák, B Tóthmérész, O Valkó, B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, ...
Biodiversity and conservation 25 (12), 2473-2490, 2016
502016
Лишайники причорноморських степів України
ОЄ Ходосовцев
К.: Фітосоціоцентр, 1999
501999
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
442004
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 6, 1999
421999
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
382010
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины. 6, 79-85, 2006
352006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20