Follow
Kherson State University
Kherson State University
Ukraine
Verified email at kspu.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
ЮВ Триус
НПУ імені МП Драгоманова, 2005
631*2005
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
СА Раков
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
3642005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2842003
Cultural monuments and nature conservation: a review of the role of kurgans in the conservation and restoration of steppe vegetation
B Deįk, B Tóthmérész, O Valkó, B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, ...
Biodiversity and conservation 25, 2473-2490, 2016
1652016
The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine
SY Kondratyuk, AY Khodosovtsev, SD Zelenko
Phytosociocentre, 1998
1551998
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1512004
Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти.
ВД Шарко
ХДУ, 2006
1482006
Чекліст мохоподібних України
МФ Бойко
Херсон: Айлант, 232, 2008
1382008
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
1362011
Анализ бриофлоры степной зоны Европы
МФ Бойко
Киев: Фитосоциоцентр, 179, 1999
1191999
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
1122002
Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe
UA Jaroslav ŠOUN, Jan Vondrak, Ulrik Sųchting, Pavel Hrouzek, Alexander ...
The Lichenologist 43 (02), 113-135, 2011
872011
Екологія Херсонщини. Навчальний посібник
МФ Бойко, СГ Чорний
Херсон: ПО «Терра, 2001
872001
Лишайники причорноморських степів України
ОЄ Ходосовцев
К.: Фітосоціоцентр, 1999
851999
The value and need for protection of kurgan flora in the anthropogenic landscape of steppe zone in Ukraine
B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, M Zachwatowicz, E Jabłońska
Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant …, 2011
722011
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : методичний посібник
ВД Шарко
721990
Методологічні засади сучасного уроку
ВД Шарко
ХНТУ, 2009
68*2009
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. 7, 36-48, 2003
682003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
652005
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
МС Львов, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2007
63*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20