Kherson State University
Kherson State University
Ukraine
Verified email at kspu.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
5142010
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2862005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2492003
The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine:[Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians; Darwin …
SJ Kondratjuk, OJ Chodosovcev, SD Zelenko
Phytosociocentre, 1998
1321998
Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти.
ВД Шарко
ХДУ, 2006
1312006
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1202004
Чекліст мохоподібних України
МФ Бойко
Херсон: Айлант, 232, 2008
1162008
Cultural monuments and nature conservation: a review of the role of kurgans in the conservation and restoration of steppe vegetation
B Deák, B Tóthmérész, O Valkó, B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, ...
Biodiversity and Conservation 25 (12), 2473-2490, 2016
1032016
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
1012002
Анализ бриофлоры степной зоны Европы
МФ Бойко
Киев: Фитосоциоцентр, 179, 1999
1011999
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
802011
Лишайники причорноморських степів України
ОЄ Ходосовцев
К.: Фітосоціоцентр, 1999
711999
Екологія Херсонщини. Навчальний посібник
МФ Бойко, СГ Чорний
Херсон: ПО «Терра, 2001
682001
Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe
UA Jaroslav ŠOUN, Jan Vondrak, Ulrik Søchting, Pavel Hrouzek, Alexander ...
The Lichenologist 43 (02), 113-135, 2011
672011
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : методичний посібник
ВД Шарко
601990
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. 7, 36-48, 2003
582003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
552005
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
МС Львов, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2007
51*2007
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
492010
The value and need for protection of kurgan flora in the anthropogenic landscape of steppe zone in Ukraine
B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, M Zachwatowicz, E Jabłońska
Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant …, 2011
482011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20