Kherson State University
Kherson State University
Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
4792010
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2732005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2332003
The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine
SY Kondratyuk, AY Khodosovtsev, SD Zelenko
Phytosociocentre, 1998
1271998
Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти.
ВД Шарко
ХДУ, 2006
1202006
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1152004
Чекліст мохоподібних України
МФ Бойко
Херсон: Айлант, 232, 2008
1102008
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
942002
Cultural monuments and nature conservation: a review of the role of kurgans in the conservation and restoration of steppe vegetation
B Deák, B Tóthmérész, O Valkó, B Sudnik-Wójcikowska, II Moysiyenko, ...
Biodiversity and Conservation 25 (12), 2473-2490, 2016
922016
Анализ бриофлоры степной зоны Европы
МФ Бойко
Киев: Фитосоциоцентр, 179, 1999
881999
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
732011
Лишайники причорноморських степів України
ОЄ Ходосовцев
К.: Фітосоціоцентр, 1999
711999
Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe
UA Jaroslav ŠOUN, Jan Vondrak, Ulrik Søchting, Pavel Hrouzek, Alexander ...
The Lichenologist 43 (02), 113-135, 2011
632011
Екологія Херсонщини. Навчальний посібник
МФ Бойко, СГ Чорний
Херсон: ПО «Терра, 2001
582001
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : методичний посібник
ВД Шарко
581990
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
552005
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. 7, 36-48, 2003
552003
До питання про трисуб’єктну дидактику.
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї.-К, 7-9, 2007
462007
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
452010
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
452004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20