Підписатись
Olha Podolska / Ольга Василівна Подольська
Olha Podolska / Ольга Василівна Подольська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources
ON Olha Podolska, Vitalii Nitsenko, Abbas Mardani, Justas Streimikis, Iryna ...
Montenegrin Journal of Economics 14 (4), 253-263, 2018
54*2018
Напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах
ОВ Подольська, ВВ Оберемок
ХНТУСГ, 2018
212018
Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем
ІМ Єпіфанова
Економіка: реалії часу, 55-63, 2017
212017
МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ВВО Ольга Василівна ПОДОЛЬСЬКА
Український журнал прикладної економіки 3 (№ 3.), 62-67, 2018
20*2018
Організаційні механізми удосконалення системи мотивації посадових осіб органів публічного адміністрування
ОВП К.С. Богомолова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
132018
Using the project approach in the public sphere
OV Podolska, VG Kralja
Journal of KNTUSG named after Petro Vasylenko, 256-264, 2019
122019
Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
КС Богомолова, ОВ Островерх
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
122017
Необхідність управління змінами в організації
ОВ Родіонов, ОВ Островерх
ХНТУСГ, 2016
122016
Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень
ВГК К.С. Богомолова, О.В. Подольська
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
9*2017
Процес адаптації персоналу на підприємстві Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки
ОВ Подольська, ВВ Оберемок
Харків, 2019
72019
Процес адаптації персоналу на підприємстві
ОВ Подольська, ВВ Оберемок
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
62019
Publichne administruvannia ta protses pryiniattia upravlinskykh rishen [Public administration and management decision making process]
OV Podolska, KS Bogomolova, VG Kralja
Visnyk Kharkivs' koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's' koho …, 2017
62017
Використання проектного підходу в публічній сфері
ОВ Подольська, ВГ Краля
Харків: ХНТУСГ, 2019
52019
Ключові поняття процесу організаційних змін
ОВ Подольська
ОВ Подольська, КС Богомолова, ВГ Краля, 132-139, 0
5
Prospects for the formation of investment support for the technological growth of the agricultural sector of the Ukrainian economy in the post-war period
Y Sahachko, O Smihunova, O Podolska
Mykolaiv National Agrarian University, 2023
42023
Orhanizatsiini mekhanizmy udoskonalennia systemy motyvatsii posadovykh osib orhaniv publichnoho administruvannia [Organizational mechanisms for improving the system of …
OV Podolska, KS Bohomolova
Visnyk Kharkivs' koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sils' koho …, 2018
42018
Оптимізація співвідношення між тваринництвом і рослинництвом як основний напрямок оптимізації виробничої структури
ОВ Островерх
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
42013
Development of the logistics and transport system of organic products as a perspective direction of Ukraine's environmental strategy
K Bogomolova, V Kralia, O Podolska, Y Sahachko, O Smihunova
MATEC Web of Conferences 339, 01017, 2021
32021
Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту
ОВ Подольська
Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія ; за ред. О.О. Красноруцького …, 2019
32019
Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту
ОВ Подольська
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20