Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія
ВІ Кириленко
К.: КНЕУ, 48-49, 2005
1772005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД «Ковальчук, 88, 2005
322005
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
132008
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 81-85, 2009
122009
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
112002
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
92002
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
ТНЕУ, 2010
82010
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи розвитку
В Кириленко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-19, 2009
82009
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
82005
Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки
ВІ Кириленко, ЛМ Кириленко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 3, 2009
62009
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
61998
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
32015
Сучасна концепція цінності (вартості)
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Механізм інвестиційного партнерства в системі гарантування економічної безпеки
ВІ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
32007
Державно-приватне партнерство як умова і фактор модернізації економіки
ВІ Кириленко, ДО Потапенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій
ВІ Кириленко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 6-11, 2012
22012
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІРО ЯК ОДНОГО ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ДЖЕРЕЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В Кириленко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 27-35, 2009
22009
Інноваційна складова економічної безпеки
ВІ Кириленко
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 60-68, 2014
12014
Роль фондового ринку в системі інвестиційної безпеки
ВІ Кириленко, ВВ Чернобаєв
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Соціальні суперечності посттранзитивної економіки та механізми їх вирішення
ОО Бєляєв, ВІ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20