Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна складова економічної безпеки
ВІ Кириленко, ВВ Кирилюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
2382006
Економіка
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2002
382002
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД «Ковальчук, 88, 2005
332005
Історія економічних вчень
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2007
262007
Сталий розвиток суспільства: роль освіти: путівник/за ред. В. Підліснюк
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
К.: СПД «Ковальчук, 4, 2005
232005
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
232005
Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
172002
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
152008
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
132002
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 81-85, 2009
122009
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
102002
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
92015
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
ТНЕУ, 2010
92010
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи
В Кириленко
ТНЕУ, 2009
92009
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
91998
Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки
ВІ Кириленко, ЛМ Кириленко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 3, 2009
72009
Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
ВІ Кириленко
Основи законодавства України: підручник/За заг. ред. ВІ Кириленка.–Вінниця …, 2002
62002
Сучасна концепція цінності (вартості)
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Сутнісні характеристики економічної безпеки
ОО Бєляєв, ВІ Кириленко, ОВ Сінельник
Вчені записки:[наук. збірник. Вип. 4]/Відп. ред. ВС Савчук.–К.: КНЕУ, 32-38, 2002
52002
Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20