Підписатись
Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна складова економічної безпеки
ВІ Кириленко, ВВ Кирилюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
2442006
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД «Ковальчук, 88, 2005
362005
Економіка
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2002
332002
Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
262002
Історія економічних вчень
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2007
252007
Сталий розвиток суспільства: роль освіти: путівник
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
К.: Вид-во СПД «Ковальчук, 2005
222005
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
212005
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
182008
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
132002
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 81-85, 2009
122009
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
121998
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
Журнал європейської економіки 9 (3), 352-375, 2017
112017
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
102002
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
92015
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи
В Кириленко
ТНЕУ, 2009
92009
Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки
ВІ Кириленко, ЛМ Кириленко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 3, 2009
92009
Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
ВІ Кириленко
Основи законодавства України: підручник. Вінниця: Нова книга, 280-321, 2002
92002
Правова робота в Збройних Силах України
ВІ Кириленко
Київ, Україна: РВЦ «Військовий інститут, 2010
82010
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В Кириленко, В Кириленко
ББК 81.2 я43 А 43, 44, 2014
62014
Економіка: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
62002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20