Підписатись
Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна складова економічної безпеки
ВІ Кириленко
К.: КНЕУ, 28, 2005
2752005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД «Ковальчук, 88, 2005
452005
Економіка
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2002
402002
Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
362002
Історія економічних вчень
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2007
302007
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
262005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти: путівник
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
К.: Вид-во СПД «Ковальчук, 2005
222005
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
192008
Оцінка готовності країн до дистанційного навчання
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко, ЮО Чалюк, ЮА Чалюк
Класичний приватний університет, 2022
172022
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Електронний ресурс: http//www. ecsocmen. edu. ru, 2009
172009
Інноваційність економік світу
ВІ Кириленко, ЮО Чалюк
Підприємництво та інновації, 7-14, 2020
152020
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
142002
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
Журнал європейської економіки 9 (3), 352-375, 2010
122010
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
122002
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
111998
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
102015
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи
В Кириленко
ТНЕУ, 2009
102009
Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
ВІ Кириленко
Основи законодавства України: підручник. Вінниця: Нова книга, 280-321, 2002
102002
Сучасний вимір ринку праці в умовах цифровізації
О Черьомухіна, Ю Чалюк, В Кириленко
Економіка та суспільство, 2021
92021
Глобальна та національна безпека
ВІ Абрамов, ГП Ситник, ВФ Смолянюк
Київ: НАДУ, 2016
92016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20