Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія
ВІ Кириленко
К.: КНЕУ, 48-49, 2005
2212005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД «Ковальчук, 88, 2005
442005
Економіка
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
302002
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
222005
Історія економічних вчень
ВВ Кириленко
навч. посіб./ВВ Кириленко.—Т.: Економічна думка, 2007
212007
Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
162002
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
152008
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
132002
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Електронний ресурс: http//www. ecsocmen. edu. ru, 2009
122009
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
Журнал європейської економіки 9 (3), 352-375, 2017
102017
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи розвитку
В Кириленко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-19, 2009
92009
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
92002
Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки
ВІ Кириленко, ЛМ Кириленко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 3, 2009
72009
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
71998
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
62015
Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів-філологів
ВВ Кириленко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
52010
Сучасна концепція цінності (вартості)
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Сутнісні характеристики економічної безпеки
ОО Бєляєв, ВІ Кириленко, ОВ Сінельник
Вчені записки:[наук. збірник. Вип. 4]/Відп. ред. ВС Савчук.–К.: КНЕУ, 32-38, 2002
52002
Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
ВІ Кириленко
Основи законодавства України: підручник/За заг. ред. ВІ Кириленка.–Вінниця …, 2002
52002
Економіка: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
52002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20