Камнєва Анастасія Володимирівна
Камнєва Анастасія Володимирівна
Національний аерокосмічний университет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві
АВ Камнєва
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–27-15–27, 2014
352014
Організація набору та відбору персоналу
АВ Зеленков, АВ Кононенко, ММ Налапко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 125–135-125–135, 2008
232008
Имитационное моделирование логистических систем
АВ Зеленков, АП Исаева
Комунальне господарство міст, 350-356, 2012
102012
Соціально-економічні особливості системи пенсійного забезпечення в умовах перехідної економіки
ЮЮ Діденко
Національний аерокосмічний університет ім. МЄ Жуковського «ХАІ».–Харків …, 2003
102003
Аналіз ефективності використання інформаційних технологій у галузі управління землекористуванням
АВ Зеленков, ІМ Кадикова
Землевпорядний вісник, 14-16, 2005
72005
Принятие решений по применению аутсорсинга логистических услуг
АВ Зеленков, КК Новикова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 113–120-113–120, 2009
62009
Методический подход по выбору направления развития страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
КА Володимирівна
Бизнес Информ., C. 119–122., 2011
5*2011
Минимизация логистических издержек в дистрибутивных сетях
АВ Зеленков, ЛА Бабий
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 65–75-65–75, 2008
42008
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЮЮ Діденко
42002
Оценка эффективности экономических информационных систем
АВ Зеленков, АВ Кононенко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 72–74-72–74, 2005
32005
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ТА ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ MANAGEMENT RETAILERS USING PROCESS APPROACH AND BALANCED …
АВ Зеленков, ЄО Глотова
Електронне наукове фахове видання, 36, 2017
22017
Cистема багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення
ЮЮ Діденко, ОО Шатравка
Економіка та держава, 41-44, 2011
22011
Упровадження збалансованої системи показників на промислових підприємствах в умовах сучасної ринкової економіки
АВ Камнєва, ОВ Суліма, АВ Зеленков
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 313-321, 2015
12015
Методи оцінки ефективності соціальної політики непрацездатного населення на основі інтегрального показника якості життя
ГВ Задорожний, ЮЮ Діденко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
12013
Использование имитационного моделирования при выполнении реинжиниринга бизнес-процессов
АВ Зеленков, АВ Кононенко, ГА Хайрединова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 80–90-80–90, 2011
12011
еконоМічна теорія та історія еконоМічної ДуМки
НМ Краус, КМ Краус, НЄ Скрипник, АВ Булигіна, ЛВ Ліштаба, ...
2019
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SYSTEMS
АВ Зеленков
Електронне наукове фахове видання, 207, 2019
2019
ANALYSIS OF INCOME TAXATION SYSTEMS OF ENTERPRISES IN FOREIGN COUNTRIES АНАЛІЗ СИСТЕМ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
АР Шкрабалюк, ЮЮ Діденко
Современные направления теоретических и прикладных 6969, 42, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING ORGANIZATIONAL MODELS
АВ Зеленков
Електронне наукове фахове видання, 49, 2018
2018
Алфавітний покажчик
ЛО Бабій, ВП Божко, ВМ Вартанян, СВ Войтко, ОВ Гребенікова, ...
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20