Карасьова Наталія Karasova Nataliia (ORCID:0000-0002-8471-3870)
Карасьова Наталія Karasova Nataliia (ORCID:0000-0002-8471-3870)
КНУКіМ, факультет журналістики і міжнародних відносин, доцент міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Realization of the potential of the Ukraine–EU free trade area in agriculture
O Yatsenko, VS Nitsenko, N Karasova, HS James Jr, JL Parcell
Foundation of International Studies, 2017
232017
Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України
НА Карасьова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
202014
Вектори експортних потоків аграрного сектору України
НА Карасьова
Економіка АПК, 41-48, 2016
102016
Comparative advantages in international trade of Ukraine’s agriculture
N Karasova
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2016
102016
Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах
НА Карасьова
НТК статистичних досліджень, 2008
92008
Globalization determinants of export-oriented development of the agrarian sector of Ukraine
NA Karasova
Mizhnarodna ekonomichna polityka 1, 129-152, 2014
52014
Hlobalizatsiyni determinanty eksportooriientovanoho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Globalization determinants of export-oriented development of the agricultural sector of …
N Karasova
Mizhnarodna ekonomichna polityka–International economic policy 1 (20), 129-152, 2014
52014
Organic production as an innovative trend in export-oriented development of Ukraine's agriculture
N Karasova
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2014
52014
Global dominants of Chinese trade policy development: Opportunities and threats for cooperation with Ukraine
AG Raišienė, O Yatsenko, V Nitsenko, N Karasova, A Vojtovicova
Journal of International Studies 12 (1), 2019
42019
Євро-підприємництво: перспективи та загрози реалізації потенціалу зони вільної торгівлі України з ЄС в аграрному секторі
ОМ Яценко, ОН Яценко, НА Карасьова
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
42017
Тhе algorithm of analysis of agricultural risks under influence of incomplete information about their parameters
LO Lomovskykh, OV Mandych, OO Kovalenko, NA Karasova, A Orzeł
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (30), 112-120, 2019
32019
Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку
N Karasova
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 110-120, 2019
32019
Highly marginal goods as source of export efficiency rise in agrarian sector
WH Meyers, N Karasova, O Yatsenko
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 2018
32018
Компаративні переваги аграрного сектору України в міжнародній торгівлі
НА Карасьова
Інноваційна економіка, 46-52, 2016
32016
Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції
НА Карасьова
Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки, 10-18, 2014
32014
Експортна перспектива нішевої продукції для малих та середніх підприємств аграрного сектора
НА Карасьова
Агросвіт, 14-18, 2017
22017
Бізнес-середовище експортоорієнтованих товаровиробників аграрного сектора
НА Карасьова
Агросвіт, 15-23, 2016
22016
Державна політика стимулювання експорту аграрного сектора
НА Карасьова
Економіка та держава, 41-44, 2016
22016
Стратегія імпортозаміщення та експортоорієнтований розвиток в аграрному секторі
НА Карасева
Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова 20 (3), 41-45, 2015
22015
Інституціональне середовище експортоорієнтованої діяльності аграрного сектору
НА Карасьова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 64, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20