Подписаться
Сидоренко Олександр Леонідович
Сидоренко Олександр Леонідович
Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене zno-kharkiv.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Приватна вища освіта: шляхи України у у світовому вимірі
ОЛ Сидоренко
Основа, 2000
482000
Педагогічні умови ефективності науково-методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів
ОЛ Сидоренко
Харківський державний педагогічний інститут імені ГС Сковороди, 1996
241996
Організація науково-методичної роботи з учителями загальноосвітніх шкіл: навч. посіб.
ОЛ Сидоренко
Х.: ХДПУ ім. ГС Сковороди.–Майдан, 1997
231997
Освітній простір вищого навчального закладу як визначальний чинник формування фахівця нового типу
ОЛ Сидоренко
Педагогіка і психологія 3, 2002
192002
Про способи підвищення ефективності взаємодії викладача зі студентами
ОЛ Сидоренко
Педагогіка і психологія, 83-97, 2002
192002
Историография IX-нач. XX вв. Отечественной истории
ОВ Сидоренко
Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2004
172004
Економіка виноградно-виноробного господарства в ринкових умовах України
О Сидоренко, І Матчина, А Бузні
Миколаїв: Видавництво МДАУ, 2006
162006
Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні: Наук.-практ. посібник для працівників системи освіти
ОЛ Сидоренко
Х.: Торсінг, 2000
162000
Соціальна педагогіка як наука. Монографія
ОЛ Сидоренко
Харків: ХНУ ім. ВН Каразіна, 2004
142004
Освіта як чинник формування стратегії життєвого успіху/ОЛ Сидоренко
О Сидоренко
Педагогіка і психологія, 02, 2010
102010
Педагогічна практика студентів музично-педагогічних факультетів: навч.-метод. посіб.–3-тє вид., доповнене
ІМ Найдьонов, ВЛ Бриліна, АВ Сидоренко
К.: Освіта України, 2006
92006
Профільна освіта і професійна орієнтація в школі взаємопов’язані складові соціалізації учнівської молоді
ОЛ Сидоренко
Профільне навчання: Теорія і практика 36, 85-89, 2006
92006
Міжнародні порівняльні моніторингові дослідження як інструмент вдосконалення національних систем математичної освіти
ОЛ Сидоренко, НО Русанова
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2008
82008
Соціальна педагогіка і Болонський процес: пошуки гармонізаціі
ОЛ Сидоренко
Наукові записки каф. Харківського нац. універ. ім. ВН Каразіна.–Харків …, 2004
82004
Правове регулювання працевлашту вання іноземних громадян в Україні
О Заржицький, О Сидоренко, В Башмаков
Право України, 55, 1997
81997
Україномовна преса Росії 1905–1907 рр
О Сидоренко
Анотований покажчик періодичних видань, 33, 1987
81987
Використання комп’ютерних технологій для стилізації малюнків під різні види художньо–творчих робіт
О Сидоренко, Т Коломієць
Трудова підготовка в закладах освіти України, 33-35, 2004
62004
Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст
ВІ Торкатюк, ОЛ Сидоренко, МП Пан, АЛ Шутенко, МВ Юров, ДВ Бутнік, ...
Коммунальное хозяйство городов, 42-53, 2008
52008
Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні: дис.… д-ра соціол. наук: 22.00. 03/Олександр Леонідович Сидоренко
ОЛ Сидоренко
X, 2001
52001
Нездійснені видання. Анотований покажчик нереалізованих проектів україномовних періодичних органів кінця ХІХ–початку ХХ століття
О Сидоренко
К.: АН УРСР, Центральна наукова бібліотека ім. ВІ Вернадського, 1990
51990
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20