Майорова Тетяна Володимирівна (Mayorova Тetiana)
Майорова Тетяна Володимирівна (Mayorova Тetiana)
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна діяльність
ТВ Майорова, ТВ Майорова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
8152009
Інвестиційна діяльність: підручник
ТВ Майорова
К.: Центр учбової літератури, 2009
2772009
Аналіз банківської діяльності
СУ Герасимович, А. М., М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко, Т. Майорова
КНЕУ, 2010
239*2010
Інвестиційне кредитування: Навч. посібник
АА Пересада, ТВ Майорова
К.: КНЕУ, 2002
1872002
Проектне фінансування: підручник
АА Пересада, ТВ Майорова, ОО Ляхова
К.: КНЕУ 736, 2005
1482005
Управління банківськими інвестиціями: монографія
АА Пересада, ТВ Майорова
К.: КНЕУ 388, 2005
1472005
Інвестиційний аналіз: підручник – 2-е видання, переробл. та доп.
МТВ Пересада, А.А., Онікієнко С.В.
КНЕУ, 2008
108*2008
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка України/За наук. ред. БМ Данилишина
МТВ Данилишин Б.М., Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ" Видавництво" Аспект-Поліграф, 2007
95*2007
Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні
ТВ Майорова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
672013
Активізація інвестиційного процесу в Україні:[монографія]/ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
МІ Диба
К.: КНЕУ, 2012
49*2012
Инвестиционная деятельность
ТВ Майорова
М.: Центр учебной литературы, 2009
352009
Iнвестицiйна дiяльнiсть: навч. посiб
ТВ Майорова
342004
Iнвестицiйна дiяльнiсть
ТВ Майорова
332003
Проектное финансирование
АА Пересада, ТВ Майорова
К.: КНЕУ, 2007
282007
Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
ОМ Довбенко
Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ.–2007.–Вид 7, 25-28, 2007
252007
Проектне фiнансування: пiдручник
АА Пересада, ТВ Майорова, ОО Ляхова
232005
ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу
ТВ Майорова
Фінанси України, 80-88, 2010
222010
Iнвестицiйна дiяльнiсть: Навчальний посiбник
ТВ Майорова
222004
Формування інвестиційних ресурсів в Україні
ТВ Майорова, ТВ Майорова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
192010
Банківське кредитування інвестиційних проектів: Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.04. 01/Київ. націон. екон. ун-т
ТВ Майорова
Київ. КНЕУ, 2000
18*2000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20