Ярослав Мольчак
Ярослав Мольчак
Доктор географ.наук, Професор. Луцький Технічний Національний Університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lutsk-ntu.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Луцьк: сучасний екологічний стан та проблеми
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ОФ Картава
Луцьк: РВВ ЛДТУ 488, 2003
412003
Річки Волині
ЯО Мольчак, РВ Мігас
Надстир'я, 1999
401999
Озера Волині: лімно-географічна характеристика
ЛВ Ільїн, ЯО Мольчак
Луцьк: Надстир’я 140, 2000
362000
Річки та їх басейни в умовах техногенезу
ЯО Мольчак, ЗВ Герасимчук, ІЯ Мисковець
Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004
322004
Еколого-економічні основи водокористування в Україні: Навчальний посібник
ЗВ Герасимчук, ЯО Мольчак, МА Хвесик
Надстир'я, 2000
262000
Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області: монографія
ЯО Мольчак
Луцьк: РВВ ЛНТУ 216, 2010
142010
Загальне землезнавство: Навчальний посібник
ЯО Мольчак, ЛВ Ільїн
Луцьк: Вежа, 56-90, 1997
101997
Рівне: природа, господарство та екологічні проблеми. Монографія
ЯО Мольчак, МО Клименко, ВО Фесюк, ІІ Залеський
Рівне: НУВГП, 2008
92008
Деградація ґрунтів та шляхи підвищення їх родючості
ЯО Мольчак, ММ Мельничук, ІВ Андрощук
Луцьк: Надстир’я, 1998
91998
Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення
ЛМ Труш, ЯО Мольчак
Луцьк, В-во «Волинський Академічний дім», 1999.-200 с, 1999
61999
Оцінка рекреаційної сприятливості об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області [Електронний ресурс]
ЯО Мольчак
Світ довкілля.–2004.–Режим доступу: http://eko-kremen. mvk. pl. ua …, 0
6
Глобальні катастрофи: вчора, сьогодні, завтра
ЯО Мольчак, ВЛ Удалов, ВС Зубович
Луцьк: ВАД, 1998
51998
Тенденції поводження з відходами виробництва і споживання як приклад охорони навколишнього природного середовища міста Луцька
ЯО Мольчак, ІВ Андрощук, ЛІ Дубинчук
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
22013
Особливості антропогенних змін навколишнього середовища в середніх містах (на прикладі м. Луцька)
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець.//Вісник КДПУ.–Випуск 2 (37), 130-133, 0
2
Вплив сміттєзвалищ м. Луцька на екологічний стан територій
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, МІ Колядинський
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 112-115, 2012
12012
Регіональні особливості продовольчого комплексу Волинської області
ЯО Мольчак, АГ Потапова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008
12008
Аналіз екологічного стану ґрунтового покриву Волинської області
ЯО Мольчак, АГ Потапова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
12008
Тверді побутові відходи м. Луцька та їх вплив на довкілля
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, СГ Панькевич
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 0
1
Сучасний екологічний стан міста Ковеля
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 13 від 26 вересня 2019 р.)
ВМ Петлін, ЯО Мольчак
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20