Валентина Титаренко
Валентина Титаренко
доцент кафедри української мови, ЖДУ імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Восстановительная наплавка валков прокатных станов порошковой проволокой
ВИ Титаренко, АА Голякевич, ЛН Орлов, ВВ Мосыпан, МА Бабенко, ...
Сварочное производство, 29-32, 2013
182013
Лексичні формули в “Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року”
ВМ Титаренко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 39-45, 2004
62004
Християнський харизматизм як релігійне явище
В Титаренко
ступеня канд.. філ. наук. К, 2003
62003
ХАРИЗМА ТА ХАРИЗМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ
ВВ Титаренко
Севастопольский национальный технический университет, 2003
52003
Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізм регулювання відносин у суспільстві
В Титаренко
Релігія та соціум, 77-83, 2013
42013
Опыт применения электродуговой наплавки порошковой проволокой на предприятиях Украины
АА Голякевич, ЛН Орлов, ЛС Малинов, ВИ Титаренко
Автоматическая сварка, 37-41, 2016
32016
Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII cт.
ВМ Титаренко
Українська полоністика, 153-164, 2008
32008
Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам’ятках XVI–XVII cт
ВМ Титаренко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 “Українська мова”/Титаренко …, 2007
32007
Структура и свойства композиционных никелевых покрытий, полученных с помощью программируемого импульсного тока
ВА Заблудовский, ВВ Титаренко, ЭФ Штапенко
Металлофизика и новейшие технологии, 2017
12017
Плюралізація релігій як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності
VV Tytarenko
Religious Freedom 1 (19), 113-116, 2016
12016
Функціональне значення релігійної ситуації як складно організованої системи
V Tytarenko
Ukrainian Religious Studies, 107-115, 2016
12016
Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу
ВО Заблудовський, ВВ Титаренко
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2016
12016
Влияние частиц ультрадисперсных алмазов на структуру и свойства электролитических никелевых покрытий
ВВ Титаренко, ВВ Титаренко, ВА Заблудовский, ВО Заблудовський
Інститут металофізики ім. ГВ Курдюмова НАН України, Київ, 2016
12016
Релігійні концепції майбутнього в парадигмі дискурс-аналізу
В Титаренко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 113-119, 2012
12012
Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів)
В Титаренко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 166-172, 2011
12011
Вплив польської мови на фонетичну систему староукраїнської ділової мови (на матеріалі пам’яток XVI–XVII ст. північноукраїнського ареалу)
ВМ Титаренко
Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр./Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького …, 2006
12006
Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI–XVII ст.(На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу)
ВМ Титаренко
Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір, 135-143, 2005
12005
Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології
ВМ Титаренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 207-209, 2004
12004
ПОЛОНІЗМИ В КРЕМЕНЕЦЬКІЙ ЗЕМСЬКІЙ КНИЗІ 1578 РОКУ
В Титаренко, Л Ящук
Українська полоністика 17 (1), 2020
2020
Опыт тестирования знаний студентов по дисциплинам" Исследование операций" и" Методы оптимальных решений" с использованием компьютерных технологий
ВИ Титаренко
Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20