Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біотопи лісової та лісостепової зон України
ЯП Дідух, ТВ Фіцайло, ІА Коротченко, ДМ Якушенко, НА Пашкевич, ...
К.: Макрос, 2011
80*2011
Екофлора України
ФТВ Дідух Я.П., Коротченко І.А.
Фітосоціоцентр 6, 421, 2010
50*2010
Biotypy lisovoji ta lisostepovoji zon Ukrajiny [Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine]
YP Didukh
LLC MACROS, Kyiv (in Ukrainian), 2011
38*2011
Prodrome of the vegetation of Ukraine
DV Dubyna, T Dziuba, S Iemelianova, N Bagrikova, O Borysova, ...
Naukovadumka, Kyiv, 2019
222019
Степова рослинність Київського плато
І Коротченко, Т Фіцайло
212003
Ekoflora Ukrayiny
Y Didukh, R Burda, S Ziman, I Korotchenko, M Federonchuk, T Fitsailo
Ecoflora of Ukraine 2, 2004
20*2004
Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України
РІ Бурда, НА Пашкевич, ГВ Бойко, ТВ Фіцайло
Київ: Наукова думка, 2015
152015
Alien species of the protect floras of Forest-Steppe of Ukraine
RI Burda, NA Pashkevych, GV Boiko, TV Fitsailo
Kyiv: Naukova Dumka, 2015
142015
Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники»)
ЯП Дідух, ВМ Єрмоленко, ОТ Крижанівська
К.: Фітосоціоцентр, 2000
142000
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України
ТВФ І.А. Коротченко, Ю.І. Мала
Наукові записки НАУКМА. Біологія та екологія 93, 54-69, 2009
13*2009
СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦЕНОФЛОР КИЇВСЬКОГО ПЛАТО
ТВ Фіцайло
Автореф. дис. ... канд. біол. наук., 2000
112000
Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини
НА Пашкевич, ТВ Фіцайло
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2009
92009
Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України
І Коротченко, Ю Мала, Т Фіцайло
92009
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення Луганського природного заповідника Провальський степ
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 10, 74-85, 2008
92008
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення «Кам’яні Могили» Українського степового заповідника
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова 8, 49-59, 2006
92006
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ.
ТВ Фіцайло
Науковий вісник Чернівецького університе-ту: Збірник наукових праць …, 2005
92005
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного степу України
ФТВ Коротченко І. А., Мала Ю. І.
Біологічні системи 1 (1), 73-84, 2009
82009
Red Book of the Kyiv region
VV Konishchuk, SL Mosyakin, PM Tsarenko, SY Kondratyuk, OV Borisova, ...
Agroecological journal 3, 46-58, 2012
72012
Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області)
ШТВ Коніщук ВВ, Мосякін СЛ, Царенко ПМ, Кондратюк СЯ, Борисова ОВ, Вірченко ...
Глобус, 2012
7*2012
Класифікація рослинності та біотопів української частини транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»
ЯП Дідух, ДМ Якушенко, ТВ Фіцайло
Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної …, 2008
72008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20