Подписаться
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Biotypy lisovoji ta lisostepovoji zon Ukrajiny [Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine]
YP Didukh
LLC MACROS, Kyiv (in Ukrainian), 2011
103*2011
Prodrome of the vegetation of Ukraine
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova, NO Bagrikova, OV Borysova, ...
Kyiv: Naukova Dumka, 2019
982019
Екофлора України
ФТВ Дідух Я.П., Коротченко І.А.
Фітосоціоцентр 6, 421, 2010
60*2010
Продромус рослинностi Украïни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
382019
Alien species of the protect floras of Forest-Steppe of Ukraine
RI Burda, NA Pashkevych, GV Boiko, TV Fitsailo
Kyiv: Naukova Dumka, 2015
342015
Ekoflora Ukrayiny
Y Didukh, R Burda, S Ziman, I Korotchenko, M Federonchuk, T Fitsailo
Ecoflora of Ukraine 2, 2004
30*2004
Степова рослинність Київського плато
І Коротченко, Т Фіцайло
262003
Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України
РІ Бурда, НА Пашкевич, ГВ Бойко, ТВ Фіцайло
Київ: Наукова думка, 2015
252015
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України
ТВФ І.А. Коротченко, Ю.І. Мала
Наукові записки НАУКМА. Біологія та екологія 93, 54-69, 2009
20*2009
Класифікація рослинності та біотопів української частини транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»
ЯП Дідух, ДМ Якушенко, ТВ Фіцайло
Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної мережі в …, 2008
162008
СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦЕНОФЛОР КИЇВСЬКОГО ПЛАТО
ТВ Фіцайло
Автореф. дис. ... канд. біол. наук., 2000
142000
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного степу України
ФТВ Коротченко І. А., Мала Ю. І.
Біологічні системи 1 (1), 73-84, 2009
132009
Biotopes of Steppe zone of Ukraine
YP Didukh, AO BORSUKEVYCH, AO Davydova, TP Dziuba, DV Dubyna, ...
DrukArt: Kyiv, Ukraine, 2020
122020
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення Луганського природного заповідника Провальський степ
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 10, 74-85, 2008
122008
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення «Кам’яні Могили» Українського степового заповідника
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова 8, 49-59, 2006
122006
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ.
ТВ Фіцайло
Науковий вісник Чернівецького університе-ту: Збірник наукових праць …, 2005
122005
Chervona knyha Kyivskoi oblasti [Red book of the Kyiv area]
V Konishchuk, S Mosyakin, P Tsarenko, S Kondratyuk, E Borisova, ...
Agroecological journal,(3), 46-58, 2012
112012
Chuzhoridni vidi okhoronnikh flor Lisostepu Ukraini
RI Burda, NA Pashkevich, GV Boiko, TV Fitsailo
Alien Species of Protected Flora of the Forest–Steppe of Ukraine), Kyiv …, 2015
102015
Prodrome of the vegetation of Ukraine. Kyiv
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova, NO Bagrikova, OV Borysova, ...
Naukova dumka, 2019
92019
Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини
НА Пашкевич, ТВ Фіцайло
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20