Подписаться
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біотопи лісової та лісостепової зон України
ЯП Дідух, ТВ Фіцайло, ІА Коротченко, ДМ Якушенко, НА Пашкевич, ...
К.: Макрос, 2011
85*2011
Екофлора України
ФТВ Дідух Я.П., Коротченко І.А.
Фітосоціоцентр 6, 421, 2010
44*2010
Prodrome of the vegetation of Ukraine
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova, NO Bagrikova, OV Borysova, ...
Naukovadumka, Kyiv, 2019
412019
Biotypy lisovoji ta lisostepovoji zon Ukrajiny [Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine]
YP Didukh
LLC MACROS, Kyiv (in Ukrainian), 2011
39*2011
Ekoflora Ukrayiny
Y Didukh, R Burda, S Ziman, I Korotchenko, M Federonchuk, T Fitsailo
Ecoflora of Ukraine 2, 2004
28*2004
Степова рослинність Київського плато
І Коротченко, Т Фіцайло
222003
Alien species of the protect floras of Forest-Steppe of Ukraine
RI Burda, NA Pashkevych, GV Boiko, TV Fitsailo
Kyiv: Naukova Dumka, 2015
192015
Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України
РІ Бурда, НА Пашкевич, ГВ Бойко, ТВ Фіцайло
Київ: Наукова думка, 2015
182015
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України
ТВФ І.А. Коротченко, Ю.І. Мала
Наукові записки НАУКМА. Біологія та екологія 93, 54-69, 2009
16*2009
Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України
І Коротченко, Ю Мала, Т Фіцайло
112009
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення Луганського природного заповідника Провальський степ
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 10, 74-85, 2008
112008
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення «Кам’яні Могили» Українського степового заповідника
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова 8, 49-59, 2006
112006
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ.
ТВ Фіцайло
Науковий вісник Чернівецького університе-ту: Збірник наукових праць …, 2005
112005
СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦЕНОФЛОР КИЇВСЬКОГО ПЛАТО
ТВ Фіцайло
Автореф. дис. ... канд. біол. наук., 2000
112000
Red Book of the Kyiv region
VV Konishchuk, SL Mosyakin, PM Tsarenko, SY Kondratyuk, OV Borisova, ...
Agroecological journal 3, 46-58, 2012
102012
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного степу України
ФТВ Коротченко І. А., Мала Ю. І.
Біологічні системи 1 (1), 73-84, 2009
102009
Класифікація рослинності та біотопів Української частини транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»
ЯП Дідух, ДМ Якушенко, ТВ Фіцайло
Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної мережі в …, 2008
92008
Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області)
ШТВ Коніщук ВВ, Мосякін СЛ, Царенко ПМ, Кондратюк СЯ, Борисова ОВ, Вірченко ...
Глобус, 2012
8*2012
Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини
НА Пашкевич, ТВ Фіцайло
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2009
82009
Червона книга Київської області
ВВ Коніщук, СЛ Мосякін, ПМ Царенко, СЯ Кондратюк, ОВ Борисова, ...
Агроекологічний журнал, 46-58, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20