Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
Тетяна Фіцайло (Tetyana Fitsailo)
M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біотопи лісової та лісостепової зон України
ЯП Дідух, ТВ Фіцайло, ІА Коротченко, ДМ Якушенко, НА Пашкевич
Київ: ТОВ “Макрос, 2011
71*2011
Biotypy lisovoji ta lisostepovoji zon Ukrajiny [Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine]
YP Didukh
LLC MACROS, Kyiv (in Ukrainian), 2011
33*2011
Екофлора України
ФТВ Дідух Я.П., Коротченко І.А.
Фітосоціоцентр 6, 421, 2010
31*2010
Степова рослинність Київського плато
І Коротченко, Т Фіцайло
202003
Ekoflora Ukrayiny
Y Didukh, R Burda, S Ziman, I Korotchenko, M Federonchuk, T Fitsailo
Ecoflora of Ukraine 2, 2004
18*2004
Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України
РІ Бурда, НА Пашкевич, ГВ Бойко, ТВ Фіцайло
Київ: Наукова думка, 2015
122015
Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники»)
ЯП Дідух, ВМ Єрмоленко, ОТ Крижанівська, СЮ Попович, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2000
122000
Alien species of the protect floras of forest-steppe of Ukraine
RI Burda, NА Pashkevych, GV Boiko, TV Fitsailo
Кyiv: Naukova Dumka.[In Ukrainian], 2015
112015
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України
ТВФ І.А. Коротченко, Ю.І. Мала
Наукові записки НАУКМА. Біологія та екологія 93, 54-69, 2009
10*2009
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення Луганського природного заповідника Провальський степ
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 10, 74-85, 2008
92008
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення «Кам’яні Могили» Українського степового заповідника
ТВ Фіцайло
Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова 8, 49-59, 2006
92006
Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ.
ТВ Фіцайло
Науковий вісник Чернівецького університе-ту: Збірник наукових праць …, 2005
92005
Prodrome of the vegetation of Ukraine
D Dubyna, T Dziuba, S Iemelianova, D Davydov, D Vynokurov, ...
National Aacademy of Sciences of Ukraine, MG Kholodny Institute of Botany, 2019
72019
Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини
НА Пашкевич, ТВ Фіцайло
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2009
72009
Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України
І Коротченко, Ю Мала, Т Фіцайло
72009
Класифікація рослинності та біотопів української частини транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»
ЯП Дідух, ДМ Якушенко, ТВ Фіцайло
Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної …, 2008
72008
СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦЕНОФЛОР КИЇВСЬКОГО ПЛАТО
ТВ Фіцайло
Автореф. дис. ... канд. біол. наук., 2000
72000
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного степу України
ФТВ Коротченко І. А., Мала Ю. І.
Біологічні системи 1 (1), 73-84, 2009
62009
Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Phamno-Prunetea Rivas Godday et Carb. 1961 України
ТВ Фіцайло
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
62007
Red Book of the Kyiv region
VV Konishchuk, SL Mosyakin, PM Tsarenko, SY Kondratyuk, OV Borisova, ...
Agroecological journal 3, 46-58, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20