Сокіл Олег Григорійович, Sokil Oleg, Sokil Oleh, ORCID (0000-0002-3121-826X)
Сокіл Олег Григорійович, Sokil Oleg, Sokil Oleh, ORCID (0000-0002-3121-826X)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління стійкістю сільськогосподарських підприємств як економічний процес
ОГ Сокол
Економічний простір, 227-237, 2009
152009
Social and Economic Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production in Ukraine
VK Zbarsky, NV Trusova, OH Sokil, NV Pochernina, MI Hrytsaienko
Industrial Engineering & Management Systems 19 (1), 133-142, 2020
112020
Методичні засади проведення моніторингу економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокол
Агросвіт, 45-48, 2009
112009
Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine
VL Sokil O., Zhuk V.
Economic Annals-ХХI 170 (3-4), 15-21, 2018
10*2018
Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
72017
Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку
ОГ Сокіл
Облік і фінанси, 85-92, 2017
72017
Світові тенденції розвитку тваринництва
О Сокол
Тваринництво України, 5-7, 2007
72007
Основні тенденції розвитку вівчарства в Україні і світі
О Сокол
Тваринництво України, 5-7, 2003
72003
Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку сталого розвитку сільськогосподарських підприємств: монографія
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
62018
Нормативно-регуляторні аспекти сучасного обліку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
62012
Динаміка і структу ра світового виробництва м’яса
О Сокол
Тваринництво України, 4-5, 2003
62003
Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
42018
Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл
Облік і фінанси, 81-89, 2017
42017
Облік і аналіз трансакційних витрат в управлінні підприємства
РО Тєкмєнжи, ОГ Сокіл
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 273-278, 2013
42013
Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку
ОГ Сокіл
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2017
32017
Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку
СО Григорійович
Проблемы экономики, 2017
32017
Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
ГВ Ортіна, ОГ Сокіл, ЮО Прус, ІВ Застрожнікова, ЛМ Єфіменко
ФО-П Однорог ТВ, 2019
22019
Tаксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
22018
Зміст, класифікація та трансформація ризиків обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
22018
Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 449-456, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20