Сокіл Олег Григорійович, Sokil Oleg, Sokil Oleh, ORCID (0000-0002-3121-826X)
Сокіл Олег Григорійович, Sokil Oleg, Sokil Oleh, ORCID (0000-0002-3121-826X)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління стійкістю сільськогосподарських підприємств як економічний процес
ОГ Сокол
Економічний простір, 227-237, 2009
152009
Методичні засади проведення моніторингу економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокол
Агросвіт, 45-48, 2009
112009
Динаміка і структура світового виробництва м΄ яса
О Сокол
Тваринництво України, 4-5, 2003
82003
Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine
VL Sokil O., Zhuk V.
Economic Annals-ХХI 170 (3-4), 15-21, 2018
7*2018
Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку
ОГ Сокіл
Облік і фінанси, 85-92, 2017
72017
Світові тенденції розвитку тваринництва
О Сокол
Тваринництво України, 5-7, 2007
72007
Основні тенденції розвитку вівчарства в Україні і світі
О Сокол
Тваринництво України, 5-7, 2003
72003
Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку сталого розвитку сільськогосподарських підприємств: монографія
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
62018
Нормативно-регуляторні аспекти сучасного обліку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
62012
Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
42018
Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
42017
Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл
Облік і фінанси, 81-89, 2017
42017
Облік і аналіз трансакційних витрат в управлінні підприємства
РО Тєкмєнжи, ОГ Сокіл
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 273-278, 2013
42013
Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку
ОГ Сокіл
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2017
32017
Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку
ОГ Сокіл
Проблеми економіки, 398-403, 2017
32017
Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
ГВ Ортіна, ОГ Сокіл, ЮО Прус, ІВ Застрожнікова, ЛМ Єфіменко
ФО-П Однорог ТВ, 2019
22019
Tаксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
22018
Зміст, класифікація та трансформація ризиків обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств
ОГ Сокіл, ОГ Сокол
22018
Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
ОГ Сокіл
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 449-456, 2018
22018
Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств
ОГ Сокіл
Агросвіт, 18-25, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20