Олена Музика (О.О. Музика)
Олена Музика (О.О. Музика)
кандидат психологічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ВО Моляко, ОЛ Музика, ОО Музика
982006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків, що проживають на радіаційно забруднених територіях
ОО Музика
Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти), 37-40, 2006
21*2006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2001
212001
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
132003
Мотивація творчої активності
О Музика
Обдарована дитина 3 (3), 2003
13*2003
Розвиток здібностей і розвиток особистості
О Музика
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
82006
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
О Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
82002
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
О Музика
ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
6*2018
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності»
О Музика, І Загурська, О Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка 12, 75-120, 2012
62012
Методи математичної статистики у психології. Методичний посібник
В Климчук, О Музика
62003
Мотивація творчої активності у становленні технічно обдарованої особистості
ОО Музика
Українська еліта та її роль у державотворенні: Наукові записки Інституту …, 2000
62000
РЕФЕРЕНТНІ СТОСУНКИ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ
О Музика
ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс https://core.ac.uk/download …, 2016
4*2016
Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
О Музика
ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 63-73, 2016
4*2016
Зовнішні та внутрішні чинники мотивації творчої активності обдарованої особистості
ОІ Кульчицька, ОО Музика
Духовність як основа консолідації суспільства: Аналіт. розробки і пропозиції …, 2000
42000
Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Вісник Харківського університету, 241-243, 2003
32003
Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці
ОО Музика
Психологія: Збірник наукових праць.–К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 206-210, 2000
32000
Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості
ОО Музика
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-155, 1999
31999
Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
ОО Музика
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості 14 (6), 173-180, 2018
22018
Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості
ОО Музика
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2017
22017
Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти
ОО Музика, ОО Топольницька
Молодий вчений, 238-241, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20