Muzyka Olena / Музика Олена
Muzyka Olena / Музика Олена
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ВО Моляко, ОЛ Музика, ОО Музика
129*2006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків, що проживають на радіаційно забруднених територіях
ОО Музика
Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти), 37-40, 2006
25*2006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2001
252001
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
132003
Мотивація творчої активності
О Музика
Обдарована дитина 3 (3), 2003
13*2003
Розвиток здібностей і розвиток особистості
О Музика
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
92006
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
О Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
92002
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
О Музика
ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
8*2018
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності»
О Музика, І Загурська, О Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка 12, 75-120, 2012
72012
Мотивація творчої активності у становленні технічно обдарованої особистості
ОО Музика
Українська еліта та її роль у державотворенні: Наукові записки Інституту …, 2000
72000
Методи математичної статистики у психології. Методичний посібник
В Климчук, О Музика
62003
Зовнішні та внутрішні чинники мотивації творчої активності обдарованої особистості
ОІ Кульчицька, ОО Музика
Духовність як основа консолідації суспільства: Аналіт. розробки і пропозиції …, 2000
62000
РЕФЕРЕНТНІ СТОСУНКИ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ
О Музика
ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс https://core.ac.uk/download …, 2016
5*2016
Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
О Музика
ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 63-73, 2016
5*2016
Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
ОО Музика
Актуальні проблеми психології, 173-180, 2018
32018
Взаємозв’язок мотивації і здібностей у становленні творчої обдарованості
ОО Музика
Формування психолого-педагогічної стійкості, профілактика стресів, розумових …, 2004
32004
Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Вісник Харківського університету, 241-243, 2003
32003
Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці
ОО Музика
Психологія: Збірник наукових праць.–К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 206-210, 2000
32000
Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості
ОО Музика
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-155, 1999
31999
Аксіогенез і розвиток самоефективності студентів із ознаками обдарованості
ОО Музика
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20