Добко Тетяна Василівна
Добко Тетяна Василівна
Керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ
Verified email at nbuv.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії Наук України: становлення та ровзиток;(XX ст.-перше десятиліття XXI ст.)
ТВ Добко
Національна Бібліотека України Імені ВІ Вернадського, 2013
272013
Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне
Т Добко
Бібліотечний вісник, 11-23, 2011
182011
Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції
Т Добко
Бібліотечний вісник, 2-7, 2003
122003
Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної …
П Рогова, В Лутовинова, Т Добко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2008
112008
Бiблiографiчна довiдка в системi довідково-бібліографічного обслуговування
ТВ Добко, МА Чиж, ОМ Василенко
Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 2004
102004
Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форми і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища
ТВ Добко
ВІ Вернадського.–2013.–498 арк, 0
8
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
62015
Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
Т Добко, І Антоненко, Н Мойсеєнко
Бібліотечний вісник, 12-21, 2014
62014
Використання електронних інформаційних ресурсів у довідниково-бібліографічному обслуговуванні
Т Добко
Вісник Книжкової палати, 26, 2003
62003
Інноваційні технології—майбутнє бібліотеки
В Медведєва
Вісник книжкової палати, 28-32, 2015
52015
Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
Т Добко, В Шкаріна
Бібліотечний вісник, 48-49, 2015
52015
Українська енциклопедія в електронному середовищі
ТВ Добко
Доповіді учасників конференції, 46, 2014
42014
Справочно-библиографическое обслуживание в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Вопросы библиографоведения, 149-156, 2005
42005
СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Библиография, 11-16, 2004
42004
Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика
ТВ Добко, М ЧИЖ
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 115-125, 2002
42002
Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність
Т Добко
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 499-513, 2016
32016
До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери
Т Добко
Вісник Книжкової палати, 13-17, 2011
32011
Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами
Т Добко
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 67-75, 2009
32009
Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій
Т Добко, І Сіра
Бібліотечний вісник, 21-25, 2002
32002
Російський біографічний словник
ТВ Добко
Українська біографістика, 266-273, 1999
31999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20