Добко Тетяна Василівна
Добко Тетяна Василівна
Керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ
Verified email at nbuv.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії Наук України: становлення та ровзиток;(XX ст.-перше десятиліття XXI ст.)
ТВ Добко
Національна Бібліотека України Імені ВІ Вернадського, 2013
392013
Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне
Т Добко
Бібліотечний вісник, 11-23, 2011
242011
Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції
Т Добко
Бібліотечний вісник, 2-7, 2003
162003
Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: практ. посіб.
ТВ Добко
ВІ Вернадського, 2004
132004
Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної …
ПІ Рогова, ВІ Лутовинова, ТВ Добко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2008
92008
Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету
Т Добко, В Турчиновський
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету, 37-52, 0
9
Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форми і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища
ТВ Добко
із соц. комунікацій: 27.00. 03/ТВ Добко, 0
9
Інноваційні технології—майбутнє бібліотеки
В Медведєва
Вісник книжкової палати, 28-32, 2015
82015
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
82015
Довiдково-бiблiографiчна дiяль-нiсть наукових бiблiотек Нацiональної академiї наук України: становлення та розвиток (XX ст.-пе-рше десятилiття ХХI ст.)/Тетяна Добко; вiд. ред …
Т Добко
82013
Українська енциклопедія в електронному середовищі
ТВ Добко
Доповіді учасників конференції, 46, 2014
72014
Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
Т Добко, І Антоненко, Н Мойсеєнко
Бібліотечний вісник, 12-21, 2014
72014
Справочно-библиографическое обслуживание в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Вопросы библиографоведения, 149-156, 2005
72005
СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Библиография, 11-16, 2004
72004
Використання електронних інформаційних ресурсів у довідниково-бібліографічному обслуговуванні
Т Добко
Вісник Книжкової палати, 26, 2003
72003
Університет, академічна культура і забезпечення якості/Тарас Добко
Т Добко
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту:[навч. посібник …, 2014
62014
Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
Т Добко, В Шкаріна
Бібліотечний вісник, 48-49, 2015
52015
Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика
ТВ Добко, М ЧИЖ
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 115-125, 2002
52002
Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність
Т Добко
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 499-513, 2016
42016
Інновації в системі бібліотечного сервісу
Т Добко, Н Каліберда, Т Коваль
Бібліотечний вісник, 13-17, 2003
42003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20