Наталія Павлова
Наталія Павлова
викладач, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні напрями та принципи оздоровчої фізичної культури
НА Павлова, О Зендик
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 110 …, 2008
92008
Оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку та рівня фізичної підготовки студентів першокурсників
О Зендик, Н Павлова
32007
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОВ Зюзюков, НА Павлова
ВІСНИК, 49, 2010
12010
Теоретична модель формування життєвих цінностей молодших школярів у процесі фізичного виховання
НА Павлова
ВІСНИК, 175, 2010
12010
Особенности формирования педагогической культуры будущих специалистов физического воспитания в процессе профессиональной подготовки
НА Павлова
ВЕСТНИК 2, 36, 2018
2018
Современные подходы к повышению уровня физического состояния детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания
НА Павлова
Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 27-31, 2017
2017
ББК 74я5 (4Укр-4Луг) В38
ЕН Трегубенко, ГА Сорокина, ЕН Дятлова, НА Павлова
Вестник ЛГУ имени Тараса Шевченко № 1, 1, 2016
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Павлова, ЛН Республики
ББК 60.028: я43 Д 85, 114, 2016
2016
Процес фізичного виховання як запорука ефективності навчальної діяльності
ОВ Зендик, ЛВ Гуліна, НА Павлова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
2015
Эффективность лечения у больных с гипертрофией левого желудочка
ВК Тащук, ИТ Руснак, АА Ерохова, ИА Боднар, НА Павлова
Молодий вчений, 111-114, 2013
2013
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ
НА Павлова, АА Єрохова
ВІСНИК, 237, 2012
2012
Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми актуалізації фізичного самовиховання учнів
Н Павлова
2009
Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів
Н Павлова
2008
Педагогічні умови формування життєвих цінностей молодших школярів в процесі фізичного виховання
Н Павлова
2007
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ
НА Павлова, АА Єрохова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15