Тетяна Миколаївна Кронівець
Тетяна Миколаївна Кронівець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Електронна освіта у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи правового регулювання
ТМ Кронівець
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2013
42013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання
ТМ Кронівець
Форум права, 96–102-96–102, 2016
22016
Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
ТМ Кронівець
Правова інформатика, 19-24, 2013
22013
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ FUNDAMENTALS OF LAW OF INFORMATION PROVIDING WITH THE HIGH EDUCATION QUALITY IN UKRAINE
ТМ Кронівець
Порівняльно-аналітичне право, 154-156, 2016
12016
Бази даних у системі вищої освіти: правовий вимір
ТМ Кронівець
ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017
2017
Правові засади інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України
ТМ Кронівець
Науково-дослідний інститут інформатики і права, 2016
2016
Правові засади інформаційного забезпечення інклюзивної освіти в Україні
К Т.
Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії : зб …, 2016
2016
Определяющие векторы развития системы высшего образования в Украине в контексте построения информационного общества
КТ Н
Zbior raportow naukowych. „Wspołczesna nauka. Nowy wygląd, 2015
2015
The genesis of contemporary scientific researches of information support of higher education establishments in Ukraine
K T
Evropsky politicky a pravni diskurz, 266-273, 2015
2015
Захист персональних даних осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, як складова інформаційної безпеки особистостей
КТ М.
Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной …, 2014
2014
Правові особливості захисту персональних даних вступників до ВНЗ України
КТ М.
Другі економіко-правові читання (юридичне спрямування) : матеріали міжнар …, 2014
2014
Інформаційна діяльність вищих навчальних закладів України: понятійно-категоріальний апарат
КТ М.
Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія …, 2013
2013
Роль вищих навчальних закладів у побудові інформаційного суспільства в Україні
КТ М.
Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13