Follow
Вячеслав Иванович Борисов, Вячеслав Іванович Борисов, Vyacheslav I. Borisov
Вячеслав Иванович Борисов, Вячеслав Іванович Борисов, Vyacheslav I. Borisov
НДІ ВПЗ ім. академіка В.В.Сташиса НАПрН України
Verified email at aprnu.rol.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Здоровье среды: методика оценки
ВМ Захаров, АС Баранов, ВИ Борисов, АВ Валецкий, НГ Кряжева, ...
М.: Центр экологической политики России 65, 68, 2000
13932000
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я Тація. Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш
Харків: ТОВ "Одіссей", 2008
795*2008
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 1 …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко
Х. : Право 1, 376, 2013
767*2013
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 2 …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СВ Гізімчук, ВІ Тютюгін
Х.: Право 2, 1040, 2013
762*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук
Х.: ТОВ "Одіссей", 2006
762*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш
Х.: ТОВ "Одіссей", 2004
762*2004
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш
К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003
762*2003
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Додаток
ВІ Борисов, ЮВ Баулін, СБ Гавриш, СВ Гізімчук
Харків : ТОВ "Одіссей", 2008
724*2008
Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак. / М. И. Бажанов, Ю. В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. профессоров М. И. Бажанова, В. В …
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВВ Сташис, ...
Харьков: Право, 1998
366*1998
Экология: учебное пособие
ВА Дерябин, ЕП Фарафонтова
Издательство Уральского университета, 2016
171*2016
Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е …
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ЛВ Дорош, ...
К. : Юрінком Інтер, 2004
158*2004
Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации
ВІ Борисов, ВН Куц
Харків: Консум, 1995
1511995
Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для юрид. вузів і фак. / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В …
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВВ Сташис, ВЯ Тацій
Х.: Право, 1997
144*1997
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація – 2-е вид …
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ЛМ Кривоченко, ...
К.: Юрінком Інтер, 2004
122*2004
Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник. За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
МІ Бажанов, ЮВ Борисов, В.І., Баулін, СБ Гавриш
Київ – Харків: Юрінком–Інтер–Право, 2001
122*2001
Поняття кримінально-правової політики [Електронний ресурс] / В. І. Борисов, П. Л. Фріс ; Режим доступу до вид. : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/ site.ru/index.php?option …
ВІ Борисов, ПЛ Фріс
Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / голов …, 2013
106*2013
Проблемы векторной оптимизации
ВИ Борисов
Исследование операций. Методологические аспекты: сб. научн. тр, 72-91, 1972
971972
До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів
В Борисов, О Пащенко
Вісник Академії правових наук України, 180-190, 2005
942005
Модели и методы векторной оптимизации
СВ Емельянов, ВИ Борисов, АА Малевич, АМ Черкашин
Техническая кибернетика 5, 386-448, 1973
861973
Державна політика у сфері боротьби зі злочинністю та її напрямки
ВІ Борисов
Проблеми законності, 305-312, 2009
852009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20