Follow
Ольга Зосім
Ольга Зосім
Other namesOlga Zosim
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Verified email at dakkkim.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір
О Зосім
К.: НАКККіМ, 328 с., 2017
29*2017
Західноєвропейська духовна пісня на східнослов’янських землях у XVII–XIX століттях
О Зосім
К.: ДАКККіМ, 204 с., 2009
282009
Українська духовна пісня західноєвропейського походження в історичному розвитку (XVII-XX ст.)
ОЛ Зосім
Національна музична академія імені ПІ Чайковського, 2004
142004
Латинська літургічна традиція та українська духовна пісня
О Зосім
Науковий вісник Національної музичної Академії України імені П. І …, 2003
102003
Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVІ – початку XXІ століття
ОЛ ЗОСІМ
92018
Західноєвропейська богослужбова музика нового часу у вимірах" нової сакральності"
О Зосім
Мистецтвознавчі записки, 99-110, 2015
82015
Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект
О Зосім
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 297-304, 2011
82011
Українська духовна пісенність: літургічні паралелі
ОЛ Зосім
Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 99–107, 2010
82010
Popular Music in Contemporary Church Chants
O Zosim
Journal of History Culture and Art Research 9 (2), 227–235, 2020
72020
The Historical Typology of Sacred Music of the Christian Tradition
O Zosim
Journal of History Culture and Art Research 8 (4), 135-143, 2019
72019
Східнослов’янська духовна пісня XVII–XХ ст. у контексті церковної та популярної культури
О Зосім
Культура і сучасність, 125-133, 2015
72015
Рецепция западноевропейской духовнопесенной традиции в украинском репертуаре XVII–XІХ вв.
О Зосим
Науковий вісник НМАУ ім. ПІ Чайковського, 58-74, 2007
72007
Традиційна естрадна пісня: концептуалізація поняття
OL Zosim
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 153-158, 2022
62022
Сакральна музика у музикознавчому дискурсі: питання термінологічної дефініції
О Зосім
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 261-271, 2015
62015
Западноевропейская рождественская духовная песня в восточнославянском репертуаре XVII-XIX вв
ОЛ Зосим
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5 …, 2009
62009
Западноевропейские богородичные песни в восточнославянском репертуаре XVII-XIX вв
ОЛ Зосим
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5 …, 2011
52011
Духовна пісенність і сучасна богослужбова музика Римо-католицької церкви України і Росії: національне і конфесійне
О Зосім
Мистецтвознавчі записки, 233-240, 2011
52011
Стильові особливості сучасного богослужбового репертуару Римо-католицької Церкви в Україні
О Зосім
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 227–235, 2007
52007
Греко-католицькі духовні пісні у сучасному українському римо-католицькому репертуарі
О Зосім
Мистецтвознавчі записки, 11–19, 2006
52006
Українська духовна пісня: традиція і сучасність
О Зосім
Народна творчість та етнографія, 89–93, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20