Наталія Сабалаєва
Наталія Сабалаєва
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Будівельні матеріали". Ч. 1
ДА Плугін, ОС Борзяк
202013
Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками: монографія
АГ Сосков, НО Сабалаєва
Харківська національна академія міського господарства, 2012
82012
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
42009
Анализ методов расчёта температуры полупроводниковой структуры силовых полупроводниковых приборов в условиях их работы в коммутационных полупроводниковых аппаратах
АГ Сосков, НО Рак, ИА Соскова
Електротехніка і електромеханіка, 2008
32008
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Calculation of the thermal mode in semiconductor devices in conditions of their operation in semiconductor apparatuses
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 58-65, 2014
22014
Исследование коммутационных перенапряжений при коммутировании цепей переменного тока гибридными контакторами
АГ Сосков, НО Сабалаева, ИА Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 77-90, 2009
22009
Анализ токовой нагрузки на силовые полупроводниковые приборы гибридных коммутационных полупроводниковых аппаратов переменного тока в аварийных режимах работы
НО Рак
Восточноевропейский журнал передовых технологий, 15-18, 2007
22007
Токовая нагрузка на силовые полупроводниковые приборы гибридных коммутационных полупроводниковых аппаратов переменного тока в нормальных режимах работы
НО Рак
Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник 76, 304-310, 2007
22007
Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппаратов при длительном воздействии токовой нагрузки
АГ Сосков, ИА Соскова, ПН Алаев, НО Рак
Світлотехніка та електроенергетика, 70-76, 2006
22006
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, НО Сабалаева, ЯБ Форкун
Світлотехніка та електроенергетика, 55-60, 2012
12012
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва
Lighting Engineering & Power Engineering, 55-60, 2012
12012
Гібридний контактор з додатковими рухомими контактами
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова, ЯБ Форкун
Електротехніка і електромеханіка, 2011
12011
Гібридний контактор з гальванічною розв’язкою мережі і навантаження
АГ Сосков, ИА Соскова, АВ Сбалаева, Наталья Олеговна, Дорохов
Світлотехніка та електроенергетика, 48-53, 2011
12011
ГІБРИДНИЙ КОНТАКТОР З ГАЛЬВАНІЧНОЮРОЗВ’ЯЗКОЮ МЕРЕЖІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 48-53, 2011
12011
Гібридний комутаційний апарат змінного струму
АГ Сосков, ИА Соскова, НО Сбалаева
Світлотехніка та електроенергетика, 71-77, 2010
12010
Гібридний комутаційний апарат змінного струму
АГ Сосков, НО Сабалаєва, ІО Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 71-77, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20