Наталія Сабалаєва
Наталія Сабалаєва
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
18*2016
Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками: монографія
АГ Сосков, НО Сабалаєва
Харківська національна академія міського господарства, 2012
62012
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
42009
Анализ методов расчёта температуры полупроводниковой структуры силовых полупроводниковых приборов в условиях их работы в коммутационных полупроводниковых аппаратах
АГ Сосков, НО Рак, ИА Соскова
Електротехніка і електромеханіка, 2008
32008
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (8 (71)), 2014
22014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (8 (71)), 2014
22014
Расчёт коммутационных перенапряжений в гибридных контакторах постоянного тока и способы их ограничения
АГ Сосков, НО Сабалаева
Електротехніка і електромеханіка, 85-89, 2009
22009
Исследование коммутационных перенапряжений при коммутировании цепей переменного тока гибридными контакторами
АГ Сосков, НО Сабалаева, ИА Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 77-90, 2009
22009
Расчёт коммутационных перенапряжений в гибридных контакторах постоянного тока и способы их ограничения
АГ Сосков, НО Сабалаева
Електротехніка і електромеханіка, 2009
22009
Анализ токовой нагрузки на силовые полупроводниковые приборы гибридных коммутационных полупроводниковых аппаратов переменного тока в аварийных режимах работы
НО Рак
Восточноевропейский журнал передовых технологий, 15-18, 2007
22007
Токовая нагрузка на силовые полупроводниковые приборы гибридных коммутационных полупроводниковых аппаратов переменного тока в нормальных режимах работы
НО Рак
Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник 76, 304-310, 2007
22007
Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппаратов при длительном воздействии токовой нагрузки
АГ Сосков, ИА Соскова, ПН Алаев, НО Рак
Світлотехніка та електроенергетика, 70-76, 2006
22006
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, НО Сабалаева, ЯБ Форкун
Світлотехніка та електроенергетика, 55-60, 2012
12012
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва
Lighting Engineering & Power Engineering, 55-60, 2012
12012
Гібридний контактор з додатковими рухомими контактами
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова, ЯБ Форкун
Електротехніка і електромеханіка, 2011
12011
Гібридний контактор з гальванічною розв’язкою мережі і навантаження
АГ Сосков, ИА Соскова, АВ Сбалаева, Наталья Олеговна, Дорохов
Світлотехніка та електроенергетика, 48-53, 2011
12011
ГІБРИДНИЙ КОНТАКТОР З ГАЛЬВАНІЧНОЮРОЗВ’ЯЗКОЮ МЕРЕЖІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 48-53, 2011
12011
Гібридний комутаційний апарат змінного струму
АГ Сосков, ИА Соскова, НО Сбалаева
Світлотехніка та електроенергетика, 71-77, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20