Елена Викторовна Черных  Е.В. Черных / О.В. Черних
Елена Викторовна Черных Е.В. Черных / О.В. Черних
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
792008
Управління соціальною відповідальністю на великих підприємствах
ОВ Черних
Інститут економіки промисловості НАН України (секція проблем економіки …, 2012
172012
Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств
ОВ Черних
Економічний вісник Національного гірничого університету, 80-86, 2008
142008
Особенности социальной ответственности бизнеса
ЕВ Черных
Экономический вестник Донбасса, 2009
82009
Управлiння соцiальною вiдповiдальнiстю на великих пiдприємствах
ОВ Черних
72012
Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України
НЮ Брюховецька, ОВ Черних
Економіка промисловості, 2020
42020
Соціальний звіт як інструмент управління соціальною відповідальністю компанії
ОВ Черних
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки, 203-205, 2011
42011
Международный опыт внедрения принципов корпоративной социальной ответственности в деятельность компаний
ЕВ Черных
Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право, 282-286, 2007
42007
Принципи екологічної відповідальності підприємств у сучасних умовах
ОВ Черних
В. Черних Режим доступу: http://www. rusnauka. com/21_NNP_2010/Economics …, 0
4
Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства
ОВ Черних
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 195-203, 2012
32012
Благотворительность в Украине: современное состояние и перспективы развития
ЕВ Черных
Вісник Донецького університету економіки та права.–2009.–Вип 1, 114-119, 2009
32009
Соцiальний звiт як iнструмент управлiння соцiальною вiдповiдальнiстю компанiї
ОВ Черних
Сталий розвиток економiки., 203, 2011
22011
Визначення рівня соціальної відповідальності бізнесу в Україні на підставі соціологічних досліджень
ОВ Черних
Стратегии развития Украины в глобальной среде: матер. ІІ Междунар. науч …, 2008
22008
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика/ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти.–Донецк: ИЭП НАН Украины; ДонУЭП, 2008.–137 с
ЕВ Черных
Особистий внесок, 2008
22008
Корпоративное управление как элемент социальной ответственности предприятия
ЕВ Черных
Науковий вісник–Одеський державний економічний університет.–Науки: економіка …, 2008
22008
Подходы к опередлению корпоративной социальной ответственности
ЕВ Черных
Aktualne problem nowoczesnych nauk.–2010: mater. VI Miendzynar. nauk.-prakt …, 0
2
Индустрия 4.0 и цифровизация экономики: возможности использования зарубежного опыта на промышленных предприятиях Украины
НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Экономика промышленности, 2020
12020
Оцінка конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства
О Черних
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
12014
Препятствия и направления регионального развития социальной ответственности отечественных предприятий
ЕВ Черных
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 140-150, 2011
12011
Вплив суспільства та держави на формування соціальної відповідальності бізнесу
ОВ Черних
ДонНТУ, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20