Елена Викторовна Черных  Е.В. Черных / О.В. Черних
Елена Викторовна Черных Е.В. Черных / О.В. Черних
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: моногр.
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
732008
Управління соціальною відповідальністю на великих підприємствах
ОВ Черних
спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами (за видами …, 2012
132012
Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств
ОВ Черних
Економічний вісник Національного гірничого університету, 80-86, 2008
122008
Управлiння соцiальною вiдповiдальнiстю на великих пiдприємствах
ОВ Черних
62012
Особенности социальной ответственности бизнеса
ЕВ Черных
Экономический вестник Донбасса, 2009
62009
Соціальний звіт як інструмент управління соціальною відповідальністю компанії
ОВ Черних
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки, 203-205, 2011
42011
Международный опыт внедрения принципов корпоративной социальной ответственности в деятельность компаний
ЕВ Черных
Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право, 282-286, 2007
42007
Принципи екологічної відповідальності підприємств у сучасних умовах
ОВ Черних
В. Черних Режим доступу: http://www. rusnauka. com/21_NNP_2010/Economics …, 0
4
Благотворительность в Украине: современное состояние и перспективы развития
ЕВ Черных
Вісник Донецького університету економіки та права.–2009.–Вип 1, 114-119, 2009
32009
Соцiальний звiт як iнструмент управлiння соцiальною вiдповiдальнiстю компанiї
ОВ Черних
Сталий розвиток економiки., 203, 2011
22011
Визначення рівня соціальної відповідальності бізнесу в Україні на підставі соціологічних досліджень
ОВ Черних
Стратегии развития Украины в глобальной среде: матер. ІІ Междунар. науч …, 2008
22008
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика/ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти.–Донецк: ИЭП НАН Украины; ДонУЭП, 2008.–137 с
ЕВ Черных
Особистий внесок, 2008
22008
Корпоративное управление как элемент социальной ответственности предприятия
ЕВ Черных
Науковий вісник–Одеський державний економічний університет.–Науки: економіка …, 2008
22008
Подходы к опередлению корпоративной социальной ответственности
ЕВ Черных
Aktualne problem nowoczesnych nauk.–2010: mater. VI Miendzynar. nauk.-prakt …, 0
2
Препятствия и направления регионального развития социальной ответственности отечественных предприятий
ЕВ Черных
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 140-150, 2011
12011
Вплив суспільства та держави на формування соціальної відповідальності бізнесу
ОВ Черних
ДонНТУ, 2008
12008
ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Экономика промышленности, 2020
2020
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОВ Черних
Политика и общественные науки в эпоху глобализации: Материалы, 178, 2012
2012
Сущность и оценка гудвилла как нематериального актива предприятия
ЕВ Черных
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2012
2012
ВПЛИВ РЕПУТАЦІЇ НА КАПІТАЛІЗАЦІЮ КОМПАНІЙ
ОВ Черних
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 222, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20