Подписаться
Сергій Олійнічук
Сергій Олійнічук
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipr.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика: Монографія
ПЛ Шиян, ВВ Сосницький, СТ Олійнічук
К.: Видавничий дім «Асканія 424, 2009
1302009
Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку
АІ Українець, ЛМ Хомічак, ПЛ Шиян, СТ Олійнічук
322007
Innovative technologies of alcohol industry
PL Shiyan, V Sosnytskiy, S Oliynichuk
Theory and practice. Kyiv: Аskaniya, 2009
202009
Інтелектуальний капітал–передумова економічної незалежності України
АІ Українець, ПЛ Шиян, СТ Олійнічук
132007
Використання соку цукрового сорго для біосинтезу спирту
ЛВ Левандовський, СТ Олійнічук, ЛВ Ткаченко, АФ Ткаченко
122011
Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва
МП Сичевський, ЛМ Хомічак, СТ Олійнічук, ММ Ярчук, МФ Калініченко
Цукор України, 9-14, 2013
112013
Dependence of glycerol accumulation and starch hydrolyzates fermentation on wort concentration
SТ Оliynichuk, ТI Lysak, LV Marynchenko
Biotechnologia Acta 8 (4), 2015
92015
Dependence of glycerol accumulation and starch hydrolyzates fermentation on wort concentration
SТ Оliynichuk, ТI Lysak, LV Marynchenko
Biotechnologia Acta 8 (4), 2015
92015
Культура невибаглива, але перспективна
СТ Олійнічук, ГК Шматкова, ЛВ Маринченко
82004
Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні
ГМ Калетнік, СТ Олійнічук, ОП Скорук
440 Вінниця, 2012
72012
Інноваційні пріоритети галузі
СТ Олійнічук, ГК Шматкова, ОБ Бутнік-Сіверський, ЛВ Маринченко
72006
Ukrainian alcohol industry on the path to innovative development
AI Ukrainets, LM Homichak, PL Shiyan, ST Oliynichuk
Food and processing industry 12, 16-19, 2007
62007
Спиртова галузь: проблеми вітчизняної технології
ВК Янчевський, СТ Олійнічук
Харчова і переробна промисловість, 19-20, 1999
51999
Прогресивні технології біопалива з рослинної сировини
СТ Олійнічук, ВВ Сосницький
Продовольчі ресурси, 8-14, 2014
42014
Лігніно-целюлозна біомаса як сировина для виробництва біоетанолу другого покоління
ЮО Батог, СТ Олійнічук, ТІ Лисак, ОО Коваль
Продовольчі ресурси, 23-27, 2014
32014
Modern and perspective technologies of biological fuel in the world market
S Oliynichuk, G Kizun, P Shiyan, V Sosnitskiy
Kharchova ta pererobna promyslovist 6 (358), 11-13, 2009
32009
Економіко-математичне моделювання виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу засобами теорії нечіткої логіки
НВ Пришляк
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 78-87, 2016
22016
Біосинтез етилового спирту різними расами дріжджів в умовах підвищеної концентрації сусла
МП Сичевський, СТ Олійнічук, КО Данілова
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
22016
Перспективні напрями інноваційного розвитку цукробурякових заводів
ЛМ Хомічак, СТ Олійнічук
Вісник цукровиків України. Інформаційний бюлетень, 88, 2013
22013
Раціональні способи одержання скрапленого діоксиду вуглецю на підприємствах спиртової галузі
К Данілова, С Олійнічук
Продовольчі ресурси 7 (12), 74-79, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20