Sanzharova Galina / Санжарова Галина
Sanzharova Galina / Санжарова Галина
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Образ французского короля у Кристины Пизанской: идеальный суверен – реальная личность или литературный герой
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), 53-57, 2018
92018
Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава
Г Санжарова, С Валерий
«Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (ІІ Мішуковські читання …, 2017
92017
«Политическое тело»: антропоморфная аллегория идеального устройства королевства в сочинениях Кристины Пизанской
Г Санжарова, В Санжаров
III Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної …, 2017
62017
Внеаудиторная работа по латинскому языку с одаренными студентами филологических вузов
ГФ Санжарова, ВМ Вдовенко
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red …, 2010
4*2010
Історико-політичний складник літературних творів Христини Пізанської в сучасній історіографії
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Закарпатські філологічні студії 2 (14), 234-239, 2020
32020
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ НАЧИНАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОЛОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ.
ГФ Санжарова, ЕВ Горлова
Донецький національний технічний університет, 2009
32009
Авторське самосприйняття та саморепрезентація на зламі XIV-XV століть: автобіографічний, мемуарний та гендерний складники творчості Христини Пізанської
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Закарпатські філологічні студії, 258-262, 2021
22021
Дихотомия государь-народ во французской литературе и историографии XV века (Кристина Пизанская и Жан Жувеналь Дезюрсен)
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Мова і культура. (Науковий журнал) 140 (Вип.13), 268-274, 2010
22010
Как оживить мертвую латынь? Новые подходы к обучению латинскому языку студентов-филологов
ГФ Санжарова
Матеріали доповідей на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Якість …, 2010
22010
“Le Ditie de Jehanne d’Arc” of Christinе Pizan: results of the literary path in historiography
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Закарпатські філологічні студії, 197-202, 2021
2021
РА Маслов о франко-бургундских отношениях второй половины XV века
НА Бессилин, ГФ Санжарова
Научный диалог, 328-346, 2021
2021
Author's self-perception and self-representation at the turn of the XIV-XV centuries: autobiographical, memory and gender components of Christinе Pizan’s creativity
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Закарпатські філологічні студії, 258-262, 2021
2021
Historical and political component of the literary works of Christinе de Pizan in contemporary historiography
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Закарпатські філологічні студії 2 (14), 234-239, 2020
2020
Papal fiscality in the XIV–XV centuries: procurations
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
2018
Image of french king by Christinе de Pizan: perfect soverein is real personality or literary hero
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки) 76, 53-57, 2018
2018
Папская фискальность в XIV–XV вв.: прокурации
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
XII Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита …, 2018
2018
Папська фіскальність в XIV-XV ст.: доля аннат
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
2017
Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат
Г Санжарова, В Санжаров
XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». Тези …, 2017
2017
Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
X Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита …, 2016
2016
Влияние реалий времени на литературное творчество, общественную позицию и исторический дискурс Кристины Пизанской
ГФ Санжарова, ВА Санжаров
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «II Таврійські …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20