Olena Moskalenko (Москаленко Олена Іванівна)
Olena Moskalenko (Москаленко Олена Іванівна)
Національний авіаційний університет, д.пед.н., професор, завідувач кафедри англійської мови
Подтвержден адрес электронной почты в домене klanau.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах (дис. д-ра пед. наук)
ОІ Москаленко
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2017
92017
Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін
ОІ Москаленко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012
62012
Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності
ОІ Москаленко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка., С. 116–119., 2015
42015
Современное состояние и перспективы развития морской авиации Украины
ЕИ Москаленко
Карельский научный журнал, 28–30, 2013
42013
A computer tool for training pilots’ listening skills in Aviation English
OI Moskalenko, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 187-198, 2018
32018
Направления развития морской авиации Украины
ЕИ Москаленко
Балтийский гуманитарный журнал, 2014
22014
Профессиональная подготовка специалистов в военных авиационных учебных заведениях США
ЕИ Москаленко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серія: Педагогіка …, 2013
22013
Мотивація курсантів-пілотів до англійської мови як складник безпеки польотів
ОІ Москаленко
Монографія, 248, 2012
22012
Сучасні підходи до навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах
ОІ Москаленко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
22012
Роль мотивації вивчення професійно орієнтованої англійської мови в безпеці польотів
ОІ Москаленко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт-ній школах …, 2011
22011
Роль інтерактивного підходу у вивченні професійно-орієнтованої англійської мови майбутніми пілотами
ОІ Москаленко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки., 181–188, 2011
22011
Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості мотивації майбутніх іноземних авіафахівців до професійної комунікації
ОІ Москаленко, ІВ Демченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Defining the Underlying Factors of Ukrainian Student Pilots’ Motivation to Learn Aviation English
O MOSKALENKO, S MURAVSKA, O DIDENKO, S BILIAVETS
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 11 (2), 198-221, 2019
12019
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
СЯ Білявець, ОВ Діденко, ДА Купрієнко, ОІ Москаленко, ...
Інформаційні технології і засоби навчання, 86-103, 2019
12019
Psycholinguistic Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism
O Moskalenko, T Leleka
Psycholinguistics.Психолінгвістика. Психолингвистика. Серія: Філологія., 144-162, 2018
1*2018
The problem of billingualism in aviation English
ОІ Moskalenko
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство)., 2018
12018
Професійна комунікація авіаційних фахівців як об’єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження
ІВД О.І. Москаленко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, С. 432–437., 2017
1*2017
Педагогічні умови навчання професійної англомовної комунікації майбутніх авіаційних фахівців
ОІ Москаленко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 178–189, 2016
12016
Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців у США
ОІ Москаленко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Технологія формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній
ОІ Москаленко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт-ній школах …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20