Семерня Оксана
Семерня Оксана
доктор педагогічних наук, доцент, Кам'янець-Подільський національний університет
Підтверджена електронна адреса в kpnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»(загальні питання): навчально-методичний посібник
ПС Атаманчук, ОМ Семерня, ТП Поведа
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені …, 2010
892010
Методичні основи управління навчанням фізики: монографія
ПС Атаманчук, ОМ Семерня
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет …, 2005
702005
Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики: монографія
ОМ Семерня
Кам’я-нець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені …, 2012
322012
Методика ознайомлення школярів з поняттям фазового простору в курсі фізики
ІО Теплицький, СО Семеріков
Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003
222003
Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН: навчально-методичний посібник
ПС Атаманчук, ОМ Ніколаєв, ОМ Семерня
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2008
142008
Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики
ОМ Семерня
Физико-математическое образование, 2015
82015
Основи індукції та дедукції пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики
ОМ Семерня
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2012
82012
Методичний аспект формування професійних компетенцій майбутнього вчителя фізики засобами нових інформаційних технологій
ОМ Семерня
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
82009
Практичні заняття з методики навчання фізики (основна школа)
ПС Атаманчук, ОМ Семерня
72014
Формирование профессиональных компетентностей будущего учителя физики в аспекте согласования категорий количества и качества знаний
ПС Атаманчук, ОМ Семерня
Стратегия развития образования: эффективность, инновации, качество/Материалы …, 2008
72008
Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики
ОМ Семерня
Физико-математическое образование, 2016
62016
Методичні основи управління навчанням фізики
ПС Атаманчук, ОМ Семерня
Кам’янець-Подільський, 2005
62005
Методичні особливості вивчення фізики у 10-11 класах за умов стандартизації освіти
ОМ Семерня
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
52009
Методологічні аспекти менеджменту фізичної освіти у вищих закладах навчання
ОМ Семерня
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (61), 325-329, 2012
42012
Цільові орієнтації фізичних знань як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя
ПС Атаманчук, ОМ Семерня, БА Сусь
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2008
42008
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЕТАЛОННОГО ХАРАКТЕРУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
ОМ Семерня
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2004
42004
Особливості використання еталонних вимірників якості знань учнів на уроках фізики
ОМ Семерня
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2002
42002
Задачний підхід у реформуванні фізичної освіти
ПС Атаманчук, ОМ Ніколаєв, ОМ Семерня
Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних …, 0
4
Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / О. М …
ОМ Семерня
НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017
32017
Моделювання як засіб компетентнісного становлення майбутнього фахівця у методиці навчання фізики
ПС Атаманчук, ОМ Семерня
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20