Тетяна Демченко / Tetyana Demchenko
Тетяна Демченко / Tetyana Demchenko
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 179-184, 2007
272007
Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації
ТА Демченко
м. Київ, 2011
82011
Дослідження основних концепцій оцінки активів
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 57, 2006
82006
Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій: на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 7.7 для України»(Практикум)
ВІ Крисюк, ВМ Дякон, ТА Демченко
ВІ Крисюк, ВМ Дякон, ТА Демченко.–К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005
82005
Роль місцевих бюджетів у розвитку регіонів
ТМ Демченко, В Калусенко
Регіональна економіка, 93-99, 2005
82005
Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів
ІА Бержанір, ТА Демченко, АА Кістол
Економічний простір, 161-168, 2016
72016
Економіко-математичне моделювання активів фармацевтичних промислових підприємств
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 196-205, 2006
72006
Моделювання оцінки вартості активів підприємства
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 31-36, 2006
62006
Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його вдосконалення на підприємстві
ТА Демченко, ЛА Чвертко
Економічні горизонти, 48-56, 2017
42017
Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку
МЮ Мироненко
Ефективність державного управління, 312-317, 2012
42012
Методи економічного аналізу та їх особливості
ТА Демченко, НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 179-183, 2011
32011
Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики
ЛА Чвертко, ТА Демченко
22018
Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми" 1С: Бухгалтерія 8.2"
ОГ Чирва, ТА Демченко
Видавець" Сочінський ММ", Умань, 2016
22016
Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством
ТА Демченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2013
22013
Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп'ютерних технологій
ТА Демченко
Інвестиції: практика та досвід, 51-54, 2011
22011
Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі)
ТА Демченко
Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2008
22008
Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
12017
Тенденції розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ТА Демченко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
12017
Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи
ПЮ Курмаєв, ОВ Митяй, ТА Демченко, ІА Бержанір, АА Кістол, ...
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні
ТА Демченко
Інвестиції: практика та досвід, 42-44, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20