Василь Городецький, Vasyl Gorodetskii
Василь Городецький, Vasyl Gorodetskii
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методы решения задач по функциональному анализу: Учебное пособие
В Городецкий, Н Нагнибида, П Настасиев
Книжный дом «Либроком», 2010
43*2010
Методы решения задач по функциональному анализу
В Городецкий, Н Нагнибида, П Настасиев
Вища школа, 1990
43*1990
Граничні властивості гладких у шарі розв'язків рівнянь параболічного типу (Монографія)
В Городецький
Рута, 1998
411998
Множини початкових значень гладких розв'язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу (Монографія)
В Городецький
Рута, 1998
171998
Что такое математическая физика?—Препринт, Матема-тический институт им. ВА Стеклова РАН.—М.: МИАН, 2006.—20 с.
ВС Владимиров
152006
Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими оператороми
В Городецький, О Ленюк
Доповіді НАН України, 11-15, 2007
92007
Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами диференціювання та Бесселя нескінченного порядку
В Городецький, О Мартинюк
Доповіді НАН України, 18-24, 2003
92003
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку
В Городецький, О Ленюк
Вісник Київського університету, 65-70, 2000
9*2000
The Cauchy Problem for pseudodifferential equations in spaces of generalized functions of type S′
VV Gorodetskii, VA Litovchenko
Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr 10, 6-9, 1992
91992
Параболические псевдодифференциальные уравнения в пространстве обобщенных функций
ВВ Городецкий, ЯМ Дринь
Препр. АН Украины. Ин-т прикл. пр. мех. и мат, 1991
91991
Перетвореннÿ Фур'е-Бесселÿ одного класу нескінченно диференційовних функцій
ВВ Городецький, ОМ Ленюк
Крайові задачі длÿ диференціальних рівнÿнь: Зб. наук. пр.-Чернівці: Прут, 51-66, 2007
72007
О скорости сходимости в многомерном принципе инвариантности
ВВ Городецкий
Теория вероятностей и ее применения 20 (3), 642-649, 1975
71975
Операторы обобщённого дифференцирования Гельфонда-Леонтьева в пространствах типа S
В Городецкий, О Мартынюк
Сибирский математический журнал 54 (3), 569-584, 2013
62013
Gel’fond-Leont’ev generalized differentiation operators in spaces of the type S
V Gorodetskii, O Martynyuk
Sibirian Mathimatical Journal 54 (4), 446-458, 2013
62013
Еволюційні рівняння в зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій (Монографія)
В Городецький
Рута, 2008
6*2008
Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь нескiнченного порядку
ВВ Городецький
Чернiвцi: Рута, 2005
62005
Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рванянь з гармонійним осцилятором
В Городецький, А Широковських
Буковинський математичний журнал 3 (1), 30-44, 2015
52015
Дослідження поведінки осцилюючих інтегралів
В Городецький, Я Дрінь
Науковий вісник Чернівецького університету 1 (3), 13-18, 2011
5*2011
Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами
В Городецький, Д Спіжавка
Доповіді НАН України, 7-12, 2009
52009
Про одне узагальнення просторів типу W
В Городецький, Р Колісник
Науковий вісник Чернівецького ун-ту, 30-37, 2002
5*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20