Анатолій Пахарєв
Анатолій Пахарєв
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІІ.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник
АД Пахарєв
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
202011
Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище
АД Пахарєв
К.: НАН України, 2003
202003
Багатопартійність і партійна система–поняття не тотожні
А Пахарєв
Віче, 2002
182002
Теоретичні основи політичного лідерства в сучасній політичній науці
А Пахарєв
Режим доступу: http://www. politik. org. ua/vid/magcontent. php3, 2006
142006
Політична еліта. Формальна? Справжня?
А Пахарєв
Віче.—1997 10, 1997
131997
Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади
А Пахарєв
Політичний менеджмент, 57-64, 2003
122003
Політико-управлінська еліта України: шляхи становлення, тенденції розвитку
А Пахарєв
Політичний менеджмент.–Спеціальний випуск, 16, 2008
112008
Політичні інститути і процеси в сучасній Україні: навч. посіб.
АД Пахарєв
К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
102011
Парламентські вибори в Україні: проблеми формування партійної системи
А Пахарєв
Держава і право. Збірник наукових праць. К, 397-403, 2002
72002
Політичні інститути і процеси в сучасній Україні
АД Пахарєв
Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса HAH …, 2011
52011
Пострадянські політичні режими: між авторитаризмом і демократією
А Пахарєв
Політичний менеджмент. Спецвипуск, 13-22, 2010
52010
Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник
АД Пахарєв
К.: Світогляд, 2005
52005
Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці
А Пахарєв
Віче.—2002.—ғ 10, 24-28, 2002
52002
Концепції лідерства в сучасній західній політичній науці
А Пахарєв
Політичний менеджмент, 45-53, 0
5
Бюрократия переходных политических систем: специфика формирования, особенности развития
АД Пахарєв
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
42008
Свита робить короля
А Пахарєв
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
42005
Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України в умовах незалежності
ОМ Науменко, ОМ Науменко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2016
32016
Політичне лідерство в умовах трансформації пострадянських владних режимів
А Пахарєв
Політичний менеджмент, 68-75, 2011
32011
Проблеми формування політичних еліт у маргиналізованому суспільстві: український вимір
А Пахарєв
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
22007
Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації
АД Пахарєв
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20