Follow
Пуцентейло Петро Романович (Putsenteіlo Petro)
Пуцентейло Петро Романович (Putsenteіlo Petro)
д.е.н., професор, Західноукраїнський національний університет, (ЗУНУ)
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва
ПР Пуцентейло
Центр учбової літератури, 2007
6282007
Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки.
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Інноваційна економіка, 2018
932018
Аналітичне забезпечення діяльності підприємства
ПР Пуцентейло
Сталий розвиток економіки, 168-174, 2015
792015
Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 194-198, 2015
662015
Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія
ПР Пуцентейло
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ, 2011
642011
Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 80-86, 2015
542015
Конкуренція як економічна категорія
ПР Пуцентейло
Економіка АПК, 122-126, 2007
492007
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
П Пуцентейло, О Гуменюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 74-82, 2019
472019
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
ПР Пуцентейло
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
472015
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
ПР Пуцентейло
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
472015
Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Інноваційна економіка, 2016
452016
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 2015
402015
Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства
П Пуцентейло, О Гуменюк
Економічний дискурс, 37-47, 2017
372017
Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОП Завитій
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 298–308, 2017
372017
The role of institutions in the development of agriculture
P Putsenteilo, Y Klapkiv, V Karpenko, I Gvozdecka
Bulgarian Journal of Agricultural Science 26 (1), 23-33, 2020
342020
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
342015
Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 2014
272014
Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери
ПР Пуцентейло
272004
Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations
KVL Putsenteilo P.R., Nyanko V.M.
European Journal of Management Issues 26 (3-4), 103-113, 2018
262018
Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки
П Пуцентейло, А Довбуш
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021
242021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20