Follow
Пуцентейло Петро Романович (Putsenteіlo Petro)
Пуцентейло Петро Романович (Putsenteіlo Petro)
д.е.н., професор, Західноукраїнський національний університет, (ЗУНУ)
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва
ПР Пуцентейло
Центр учбової літератури, 2007
5842007
Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки.
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Інноваційна економіка, 2018
822018
Аналітичне забезпечення діяльності підприємства
ПР Пуцентейло
Сталий розвиток економіки, 2015
732015
Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія
ПР Пуцентейло
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ, 2011
632011
Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 194-198, 2015
612015
Конкуренція як економічна категорія
ПР Пуцентейло
Економіка АПК, 122-126, 2007
472007
Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 80-86, 2015
452015
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
ПР Пуцентейло
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
432015
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
ПР Пуцентейло
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
432015
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 2015
392015
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
П Пуцентейло, О Гуменюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 74-82, 2019
382019
Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Інноваційна економіка, 2016
372016
Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства
П Пуцентейло, О Гуменюк
Економічний дискурс, 37-47, 2017
342017
Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОП Завитій
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 298–308, 2017
322017
The role of institutions in the development of agriculture
P Putsenteilo, Y Klapkiv, V Karpenko, I Gvozdecka
Bulgarian Journal of Agricultural Science 26 (1), 23-33, 2020
282020
Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери
ПР Пуцентейло
282004
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
242015
Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції
ПР Пуцентейло
Інноваційна економіка, 2014
242014
Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations
KVL Putsenteilo P.R., Nyanko V.M.
European Journal of Management Issues 26 (3-4), 103-113, 2018
232018
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ІМ Белова, РФ Бруханський, ПР Пуцентейло
Обліковоаналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності …, 2017
222017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20