Follow
Український ботанічний журнал (Ukrainian Botanical Journal; Ukr. Bot. J.; Ukr. Bot. Zhurn.)
Український ботанічний журнал (Ukrainian Botanical Journal; Ukr. Bot. J.; Ukr. Bot. Zhurn.)
Editorial Board, Ukrainian Botanical Journal, Institute of Botany, Kiev
Verified email at botany.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Геоботанічне районування України та суміжних територій
ЯП Дідух, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн 60 (1), 6-17, 2003
3732003
Рослини України у світовому Червоному списку
СЛ Мосякін
Укр. ботан. журн 56 (1), 79-88, 1999
95*1999
New nomenclatural combinations in Dysphania R. Br.(Chenopodiaceae): taxa occurring in North America
SL Mosyakin, SE Clemants
Ukrainian Botanical Journal 59 (4), 380-385, 2002
852002
Основні засади класифікації ареалів листяних мохів Радянського Далекого Сходу
АС Лазаренко
Укр. ботан. журн 13 (1), 31-40, 1956
721956
Види-трансформери у флорі Південного берега Криму
ВВ Протопопова, МВ Шевера, НО Багрікова, ЛЕ Рифф
Український ботанічний журнал, 54-68, 2012
65*2012
Аналіз флори степів та вапнякових відслонень Правобережного злакового степу
ЛІ Крицька
Укр. ботан. журн 42 (2), 1-5, 1985
611985
Geobotanic zoning of Ukraine and adjacent areas
YP Didukh, YR Shelyag-Sosonko
Ukrainian Botanical Journal 60 (1), 6-17, 2003
592003
«Червона книга України. Рослинний світ». Післямова
ЯП Дідух
Український ботанічний журнал, 2010
56*2010
Fedoronchuk ММ Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist
SL Mosyakin
Kiev: MG Kholodny Institute of Botany, 1999
521999
Геоботанічне районування Української РСР
ТЛ Андрієнко, ГІ Білик, ЄМ Брадіс, МА Голубець, ЛВ Махаєва, ...
К.: Наук. думка, 1977
491977
Revision of three natural groups of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota)
S Kondratyuk, I Kärnefelt
Ukrayins' kyi Botanichnyi Zhurnal 60 (4), 427-437, 2003
482003
Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна)
НО Багрікова
Український ботанічний журнал, 2013
462013
Key to higher plants of Ukraine
DN Dobrochaeva, MI Kotov, YN Prokudin, AI Barbarich
Science Dumka: Kiev, Ukraine, 1999
461999
Класифікація рослинності Української РСР
ДЯ Афанасьєв, ГІ Білик, ЄМ Брадіс, ФО Гринь
Укр. ботан. журн 13 (4), 63-82, 1956
461956
Нарис розвитку рослинності на території Української РСР у четвертинному періоді на основі палеоботанічних досліджень
ДК Зеров
Ботан. журн 9 (4), 5-19, 1952
461952
Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі
СЛ Мосякін
Український ботанічний журнал, 289-307, 2013
452013
Екомережа України та її природні ядра
ЮР Шеляг-Сосонко, ВС Ткаченко, ТЛ Андрієнко, ЯІ Мовчан
Український ботанічний журнал, 142-158, 2005
432005
Вплив важких металів на пігментну систему листка
ВП Бессонова
Укр. ботан. журн 49 (2), 63-66, 1992
411992
Новий комп’ютерний метод обробки описів рослинних угруповань
ЄГ Косман, ІП Сіренко, ВА Соломаха, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн.–1991.–48 2, 98-104, 1991
411991
Генезис и динамика метапопуляции Silene jailensis NI Rubtzov (Caryophyllaceae)–реликтового эндемика флоры Крыма
АВ Ена, АВ Ена
Укр. ботан. журн 58 (1), 27-34, 2001
392001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20