Follow
Український ботанічний журнал (Ukrainian Botanical Journal; Ukr. Bot. J.; Ukr. Bot. Zhurn.)
Український ботанічний журнал (Ukrainian Botanical Journal; Ukr. Bot. J.; Ukr. Bot. Zhurn.)
Editorial Board, Ukrainian Botanical Journal, Institute of Botany, Kiev
Verified email at botany.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Геоботанічне районування України та суміжних територій
ЯП Дідух, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн 60 (1), 6-17, 2003
3992003
Рослини України у світовому Червоному списку
СЛ Мосякін
Укр. ботан. журн 56 (1), 79-88, 1999
97*1999
New nomenclatural combinations in Dysphania R. Br.(Chenopodiaceae): taxa occurring in North America
SL Mosyakin, SE Clemants
Ukrainian Botanical Journal 59 (4), 380-385, 2002
872002
Види-трансформери у флорі Південного берега Криму
ВВ Протопопова, МВ Шевера, НО Багрікова, ЛЕ Рифф
Український ботанічний журнал, 54-68, 2012
78*2012
Основні засади класифікації ареалів листяних мохів Радянського Далекого Сходу
АС Лазаренко
Укр. ботан. журн 13 (1), 31-40, 1956
731956
Fedoronchuk ММ Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist
SL Mosyakin
Kiev: MG Kholodny Institute of Botany, 1999
671999
Аналіз флори степів та вапнякових відслонень Правобережного злакового степу
ЛІ Крицька
Укр. ботан. журн 42 (2), 1-5, 1985
641985
«Червона книга України. Рослинний світ». Післямова
ЯП Дідух
Український ботанічний журнал, 2010
61*2010
Geobotanic zoning of Ukraine and adjacent areas
YP Didukh, YR Shelyag-Sosonko
Ukrainian botanical journal 60 (1), 6-17, 2003
592003
Геоботанічне районування Української РСР
ТЛ Андрієнко, ГІ Білик, ЄМ Брадіс, МА Голубець, ЛВ Махаєва, ...
К.: Наук. думка, 1977
541977
Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна)
НО Багрікова
Український ботанічний журнал, 2013
512013
Revision of three natural groups of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota)
S Kondratyuk, I Kärnefelt
Ukrayins' kyi Botanichnyi Zhurnal 60 (4), 427-437, 2003
482003
Класифікація рослинності Української РСР
ДЯ Афанасьєв, ГІ Білик, ЄМ Брадіс, ФО Гринь
Укр. ботан. журн 13 (4), 63-82, 1956
481956
Нарис розвитку рослинності на території Української РСР у четвертинному періоді на основі палеоботанічних досліджень
ДК Зеров
Ботан. журн 9 (4), 5-19, 1952
481952
Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі
СЛ Мосякін
Український ботанічний журнал, 289-307, 2013
462013
Екомережа України та її природні ядра
ЮР Шеляг-Сосонко, ВС Ткаченко, ТЛ Андрієнко, ЯІ Мовчан
Український ботанічний журнал, 142-158, 2005
452005
Вплив важких металів на пігментну систему листка
ВП Бессонова
Укр. ботан. журн 49 (2), 63-66, 1992
431992
Новий комп’ютерний метод обробки описів рослинних угруповань
ЄГ Косман, ІП Сіренко, ВА Соломаха, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн 48 (2), 98-104, 1991
411991
Key to higher plants of Ukraine
DN Dobrochaeva, MI Kotov, YN Prokudin, AI Barbarich
Science Dumka: Kiev, Ukraine, 1999
401999
Notes on Chenopodiaceae of Eastern Europe
NN Tzvelev
Ukr Bot Zhurn 50, 78-85, 1993
40*1993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20