Підписатись
Петришин Галина Романівна / Halyna Petryshyn / https: //orcid.org./0000-0003-3428-8789
Петришин Галина Романівна / Halyna Petryshyn / https: //orcid.org./0000-0003-3428-8789
Associate professor Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University:Ternopil, UA
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modernising education: unlearned lessons from Frederick Taylor. Linguistics and Culture Review, 5 (S2), 80-95
MA Shulga, GA Poperechna, LR Kondratiuk, HR Petryshyn, OA Zubchyk
11*2021
Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні
ГР Петришин
Гельветика, 2021
52021
Simulacra and fakes in the information warfare.
HP Maryna Kolinko
SKHID (EAST), 9-14, 2022
3*2022
Соціологія: навчальний посібник
ГР Петришин
ГР Петришин–Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
32006
Російська пропаганда напередодні і під час широкомасштабної війни росії проти України
ГР Петришин
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022
12022
Political and legal ideas in German classical philosophy
N Morska, G Poperechna, H Petryshyn, A Yatyshchuk, T Chop
Synesis (ISSN 1984-6754) 15 (3), 318-333, 2023
2023
Динаміка ціннісних орієнтацій українців у широкомасштабній війні росії проти України
ГР Петришин, В Сокульський
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
Віртуальні цінності як фактор формування політичної свідомості
НВ Лютко, СМ Козаченко, ГР Петришин, МВ Опольська, ...
2023
Communication: topology of metadiscourse of social interactions
M Kolinko, H Petryshyn, H Chumak
2023
Тоталітарна держава і особистість
ГР Петришин
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Communication with Video Games as a Process of Semiosis.
HPOL . Mariia Maletska, Ivan Ostashchuk, Svitlana Khrypko, Нanna Salo
IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 37-42, 2022
2022
Соціальна імітація на сучасному етапі розвитку українського суспільства
ГР Петришин
Вектор, 2021
2021
Проблема низького рівня мотивації студента до навчання в сучасній вищій освіті
ГР Петришин
Посвіт, 2021
2021
Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві Г Петришин
Г Петришин
Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний …, 2020
2020
Українська філософсько-правова думка ХУІ-ХУІІІ ст. про ціннісний вимір права
П Галина
Юридичний науковий електронний журнал., 501-504, 2020
2020
Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори віртуалізації свідомості
Г Петришин
Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical …, 2019
2019
ІМІТАЦІЙНІ ПРАКТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Г ПЕТРИШИН
ББК 74.04 я43 Р 64, 231, 2019
2019
МІРКУВАННЯ НА ПРЕДМЕТ МЕРЕЖЕВОЇ ОСВІТИ
Г ПЕТРИШИН
Kolegium redakcyjne, 347, 2018
2018
Феномен соціальної реальності у контексті нових форм соціальної комунікації
ГР Петришин
Чернівецький нац. ун-т,, 2018
2018
Типи соціокультурного макросередовища в Україні та їх вплив на формування ціннісних орієнтацій особистості
ГР Петришин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20