Larysa Sysoyeva, Лариса Сисоєва, L. Sysoieva
Larysa Sysoyeva, Лариса Сисоєва, L. Sysoieva
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України монографія
ФП АО Єпіфанов, ІО Школьник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2012
21*2012
Напрямки інтеграції банків і страхових компаній на інвестиційному ринку України
ЛЮ Сисоєва
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник …, 2010
82010
Механізми державного регулювання інвестиційного ринку України
ЛЮ Сисоєва
Вісник Хмельницького національного університету, 151-154, 2010
82010
Взаємодія лізингових компаній з банківськими установами щодо інвестиційного забезпечення відтворення економіки
ЛЮ Сисоєва, L Sysoyeva
82010
Наближення української системи оподаткування ПДВ до європейських стандартів
ЛЮ Сисоєва
Науково-дослідний економічний інститут, 2008
82008
DEVELOPMENT PREREQUISITES FOR THE REGULATORY APPROACHES OF THE SYSTEMIC RISK REGULATION IN FINANCES.
L Sysoyeva, A Buriak
Economic Annals-XXI, 2014
7*2014
Взаємодія банків та інститутів спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи
ЛЮ Сисоєва
Вид-во СумДУ, 2008
72008
Formalization of factors that are affecting stability of Ukraine banking system
T Vasilyeva, L Sysoyeva, A Vysochyna
Risk governance & control: financial markets & institutions 6 (4), 7-11, 2016
62016
Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління
ТА Васильєва, ОБ Афанасьєва, ТА Васильева, ОБ Афанасьева
Видавництво" Ярославна", 2013
62013
Банки України в інтеграційних процесах на інвестиційному ринку
ЛЮ Сисоєва
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва, ЛЮ Сисоєва
Бізнес Інформ, 239-245, 2013
52013
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильєва, ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумский государственный университет, 2005
52005
Вплив асиметрії інформації на ринок банківських послуг
ЛЮ Сисоєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
Європейський досвід державної підтримки банків в умовах фінансової кризи
ЛЮ Сисоєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 23-27, 2014
42014
Гроші і кредит
КФ Черкашина, ЛЮ Сисоєва
ЦП" КОМПРИНТ", 2013
42013
Взаємодія банків з недержавними пенсійними фондами.
ЛЮ Сисоєва
Дніпропетровський національний університет, 2008
42008
Напрямки взаємодії страхових компаній з банківськими установами на інноваційному ринку
ЛЮ Сисоєва, ЛЮ Сысоева
ВД" ІНЖЕК", 2008
42008
Die aktuellen Entwicklungen der Bankenaufsicht im Lichte der Stabilität des Finanzsystems
M Straßberger, L Sysoyeva
Wirtschaftsdienst 96 (7), 486-491, 2016
32016
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, ТА Васильева, СМ Козьменко, ІО Школьник, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20