Larysa Sysoyeva, Лариса Сисоєва, L. Sysoieva
Larysa Sysoyeva, Лариса Сисоєва, L. Sysoieva
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України монографія
ФП АО Єпіфанов, ІО Школьник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ, 2012
23*2012
Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління
ТА Васильєва, ОБ Афанасьєва
Видавництво" Ярославна", 2013
132013
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, ТА Васильева, СМ Козьменко, ІО Школьник, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
11*2014
Вартість банківського бізнесу
АО Єпіфанов, СВ Лєонов, АА Епифанов, СВ Леонов
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
92011
Напрямки інтеграції банків і страхових компаній на інвестиційному ринку України
ЛЮ Сисоєва
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник …, 2010
82010
Formalization of factors that are affecting stability of Ukraine banking system
T Vasilyeva, L Sysoyeva, A Vysochyna
Risk governance & control: financial markets & institutions 6 (4), 7-11, 2016
72016
DEVELOPMENT PREREQUISITES FOR THE REGULATORY APPROACHES OF THE SYSTEMIC RISK REGULATION IN FINANCES.
L Sysoyeva, A Buriak
Economic Annals-XXI, 2014
7*2014
Банки України в інтеграційних процесах на інвестиційному ринку
ЛЮ Сисоєва
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Механізми державного регулювання інвестиційного ринку України
ЛЮ Сисоєва
Вісник Хмельницького національного університету, 151-154, 2010
72010
Взаємодія лізингових компаній з банківськими установами щодо інвестиційного забезпечення відтворення економіки
ЛЮ Сисоєва, L Sysoyeva
72010
Наближення української системи оподаткування ПДВ до європейських стандартів
ЛЮ Сисоєва
Науково-дослідний економічний інститут, 2008
72008
Інвестиційне забезпечення соціальноекономічного розвитку міста: монографія Том 2./[за заг. редакцією д-ра екон. наук АО Єпіфанова і д-ра екон. наук ТА Васильєвої]
ТА Васильєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 2, 264, 2009
62009
Взаємодія банків та інститутів спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи
ЛЮ Сисоєва
Вид-во СумДУ, 2008
62008
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, НВ Винниченко
Сумский государственный университет, 2005
62005
Deposit insurance systems of post-Soviet countries: A comparative analysis
A Horsch, S Bogma
Journal of International Studies 11 (4), 22-44, 2018
52018
Вплив асиметрії інформації на ринок банківських послуг
ЛЮ Сисоєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
52014
Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва, ЛЮ Сисоєва
Бізнес Інформ, 239-245, 2013
52013
Європейський досвід державної підтримки банків в умовах фінансової кризи
ЛЮ Сисоєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 23-27, 2014
42014
Проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків України
ІВ Бєлова, ИВ Белова, ОГ Коренєва, ОГ Коренева, ЛЮ Сисоєва, ...
Національна академія управління, 2013
42013
Гроші і кредит
КФ Черкашина, ЛЮ Сисоєва
ЦП" КОМПРИНТ", 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20