Ольга Меленцова
Ольга Меленцова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтеграційна траєкторія національної господарської системи в глобальному суспільстві: монографія
ГМ Коломієць, О Меленцова, І Помінова
Харків: МОНОГРАФ, 2016
52016
Актуальні чинники розвитку національних конкурентних переваг
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, ЮД Калініченко
Бизнес Информ, 2017
32017
Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів
ОВ Меленцова
Бізнес Інформ, 33-36, 2014
32014
Ризики зовнішньоекономічних відносин і їх інституційних трансформацій
ОВ Меленцова
Інвестиції: практика та досвід, 101-104, 2013
22013
Трансформации маркетинга в условиях цифровой экономики: императивы и препятствия
АН Коломиец, ОВ Меленцова, ВГ Штучный, НБ Сущенко
Бизнес информ, 2019
12019
Кластер освітніх послуг як драйвер розвитку Харківського регіону
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, ЮГ Гузненков, ІЛ Дідорчук
Регіон–2018. Стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної …, 2018
12018
Хеджування фінансових ризиків у господарських практиках малого бізнесу: сучасні імперативи
ГМ Коломієць, ВМ Соболєв, ОВ Меленцова
Бизнес Информ, 2017
12017
Нематеріальні активи як актуальний чинник підвищення ринкової ціни компанії
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, ВМ Оснадчук
Економічна теорія та право, 43-55, 2016
12016
Ризик-менеджмент у виборі вектору інституційних трансформацій зовнішньоекономічних відносин
ОВ Меленцова
Інвестиції: практика та досвід, 47-52, 2016
12016
Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі
ОВ Меленцова
Інвестиції: практика та досвід, 53-57, 2013
12013
Трансформація інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності у посткризовому світі
ОВ Меленцова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
Изменения мирохозяйственных отношений как доминанта реформирования внешнеэкономических институтов
ОВ Меленцова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
РЕНТООРІЄНТОВАНА ПОВЕДІНКА ЯК ПЕРЕШКОДА ПОСТКРИЗОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ
G Kolomiets, O Melentsova, A Cherednichenko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2020
2020
ІМПЕРАТИВИ АПГРЕЙДУ СТРАТЕГІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, АП Чередніченко
Реєстраційне посвідчення в УкрІНТЕІ МОН № 777 від 18 грудня 2019 р., 94, 2020
2020
Strategic Decisions in the System of Management of Innovation Activity of Enterprises
IP Olga Melentsova, Vitaliy Omelyanenko, Bahtiyar Khasanov, Ganna Kolomiyets
Academy of Strategic Management Journal, 2020
2020
Міжнародні організації та міжнародно-інформаційні відносини України
ОВ Меленцова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
КЛАСТЕРИ В МАРКЕТИНΓОВІЙ СТРАТЕΓІЇ МІСЦЕВОΓО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
GM Kolomiyets, OV Melentsova, YG Huznenkov, IL Didorchuk
Problemy Ekonomiky, 89-95, 2019
2019
Рентоорієнтована поведінка як перешкода інноваційного розвитку
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, АП Чередниченко
НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019
2019
Трансформації маркетингу в умовах цифрової економіки: імперативи та перешкоди
СНБ Меленцова О. В., Коломієць Г. М., Штучний В. Г.
Бізнес інформ, 362 - 369, 2019
2019
Кластери в маркетинговій стратегії місцевого самоврядування в умовах децентралізації
ГМ Коломієць, ОВ Меленцова, ЮГ Гузненков, ІЛ Дідорчук
Проблемы экономики, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20