Liydmyla Shashula, Л.О. Шашула, Шашула Людмила, Ludmiła Szaszula
Название
Процитировано
Процитировано
Год
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
632007
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь
ЛОШ Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик
ДУ ІЕПСР НАН України, 2017
18*2017
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
ШЛО Лібанова Е.М., Хвесик М.А.
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
152014
Розвиток земельних відносин в історичній ретроспективі
ЛО Шашула
Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук, праць.-Ч 2, 152-161, 2002
132002
Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона
ОМА Михайло Артемович Хвесик, Ігор Костянтинович Бистряков
К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
12*2012
Сталий людський розвиток:забезпечення справедливості:Національна доповідь
ШЛО Е.М.Лібанова, Хвесик М.А., Гриценко А.А., Цимбал О.І., Ібатуллін Ш.І.
Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2012
92012
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
БМД СІ Дорогунцов, ПП Борщевський
9*2000
Управління земельними відносинами в Україні: деякі підходи
ЛО Шашула
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
72011
Еколого-економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення
ВП Гордієнко
Сумський державний університет, 2010
72010
Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах
ЛО Шашула
Ефективна економіка, 2010
62010
Організаційно-економічні засади екологізації сільскогосподарського землекористування
ЛО Шашула
автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2007
52007
Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування
ЛО Шашула
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007
52007
Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування
ЛО Шашула
РВПС України НАН України, 2007
52007
Роль органічного землекористування в забезпеченні раціонального природокористування
ЛО Шашула
Збалансоване природокористування, 171-178, 2014
4*2014
Просторове та інституціональне забезпечення сталого землекористування в Україні
ІК Бистряков, ЛО Шашула
Продуктивні сили України, 007, 2010
42010
Особливості інституціоналізації еколого-орієнтованого землекористування
ЛО Шашула
Економіка природокористування і охорони довкілля, 233-240, 2007
42007
Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій
ЛО Бородіна, О.М., Остафійчук, Я.В., Шпильова, Ю.Б., Шашула
ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
22014
Комплексна економічна оцінка природних ресурсів
ШЛО Хвесик М.А., Ібатуллін Ш.І., Голян В.А.
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
2*2013
Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання
ШЛО Хвесик М.А, Бистряков І.К., Ібатуллін Ш.І.
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
2*2013
Передумови формування сучасного землекористування: інституціональні аспекти
ЛО Шашула
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20