Подписаться
Анжела Денисенко (Anzhela Denysenko)
Анжела Денисенко (Anzhela Denysenko)
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів
АО Денисенко
Харків, 2008
522008
Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі
А Денисенко, АВ Троцко
Нормативне забезпечення вихо-вної роботи куратора академічної групи вищого …, 2007
14*2007
Особливості командоутворення в хореографічних колективах
ОІ Башкір, АО Денисенко
Теорія та методика навчання та виховання, 9-20, 2022
62022
Педагогіка дозвілля – запорука формування професійних компетентностей
Д Анжела, О Мкртічян, С Білецька, А Ковтун
Новий колегіум, 66-71, 2020
4*2020
Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці
А Денисенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
42013
Деякі аспекти військового волонтерства в Україні
АО Денисенко, ОМ Кін
Національна академія Національної гвардії України, 2021
32021
З досвіду організації наукової, навчально-методичної та виховної діяльності кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки
Д Анжела, А Боярська-Хоменко
Новий Колегіум, 73-77, 2019
3*2019
Досвід формування вчителя-лідера в харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.
БВМ Денисенко А.О., Друганова О. М.
Теорія та методика навчання та виховання, 26-38, 2022
2*2022
Моніторинг якості освіти в сучасних ЗВО
ОВ Попова, АО Денисенко, СО Васильєва
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
22021
Змістовне дозвілля майбутніх педагогів як фактор вивчення, збереження, популяризації тарицій народу України
А Денисенко
Харків, 2019
22019
Соціально-педагогічний аспект організації дозвілля студентської молоді
А Денисенко
Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2013
2*2013
Актуальність ідей К. Ушинського в умовах розбудови нової моделі підготовки сучасного вчителя
ОМ Друганова, ВМ Білик, АО Денисенко
Теорія та методика навчання та виховання, 51-60, 2023
12023
Забезпечення доброчесного освітнього середовища закладу вищої освіти
О Башкір, А Денисенко
Вісник науки та освіти, 2023
12023
Генеза тематичного тезаурусу феномену дозвілля
А Денисенко
Матеріали деcятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2014
1*2014
Розвиток форм і методів організації дозвіллєвої активності молоді: вітчизняний досвід 60–90-х рр. ХХ ст.
АО Денисенко
Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету, 81-84, 2014
12014
Деякі аспекти безпосереднього впливу наставника на виховання молоді у педагогічній спадщині АС Макаренка
ВБП АО Денисенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Науково-дослідна робота як форма організації професійно спрямованого дозвілля студентів (історичний аспект)
АД Денисенко, Анжела Олегівна
Збірник наукових праць. Педагогічні науки., 42-48, 2013
12013
Досвід формування духовноемоційного інтелекту через волонтерську діяльність
АВ Боярська-Хоменко, АО Денисенко
Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті, 230-233, 0
1
ЕВОЛЮЦІЯ АГЕНЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ВІД ВЕРТИКАЛЬНИХ ДО ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРУКТУР
А Боярська-Хоменко, А Денисенко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2024
2024
ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ У КНР
В Ціхуей, АО Денисенко
Теорія та методика навчання та виховання, 30-39, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20