Follow
Серединська Віра Миколаївна (Seredynska Vira)
Серединська Віра Миколаївна (Seredynska Vira)
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний аналіз
ВМ Серединська, ОМ Загородна, РВ Федорович
Астон, 2010
1982010
Теорія економічного аналізу
ВМ Серединська, ОМ Загородна, РВ Федорович
ТзОВ" Видавництво Астон", 2006
702006
Теорія економічного аналізу
В Серединська, О Загородна, Р Федорович
Укрмедкнига, 2002
70*2002
Фінансовий аналіз
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська
Тернопіль: ТАНГ, 2001
312001
Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства
О Загородна, В СЕРЕДИНСЬКА
Наукові записки:збірник наукових праць, 262-266, 2010
302010
Аналіз системи нормування праці на підприємстві
В Серединська, О Загородна, І Спільник
Економічний аналіз:збірник наукових праць 19 (№ 2), С.36-147, 2015
182015
Особливості інтегрування систем вартісно-орієнтованого управління підприємствами
ІВ Серединська, ВМ Серединська, НБ Кирич
Тернопіль ФОП Паляниця В.А., 2015
182015
Оперативне управління грошовими потоками підприємства
О Загородна, В Серединська
Економічний аналіз, 100-104, 2012
182012
Аналіз як невід’ємний інструмент ефективності в системі управління підприємством
З Литвин, В Серединська
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
152019
Конкурентоспроможність продукції: значення та сфера застосування
ВМ Серединська, ОМ Загородна
Причорноморский науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
122017
Формування механізму діагностики фінансового стану підприємства
ОМ Загородна, ВМ Серединська
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
102018
Ekonomichnyj analiz
VM Seredyns' ka, OM Zagorodna, RV Fedorovych
Economic Analysis]. K.: Aston, 2010
92010
Operatyvne upravlinnya hroshovymy potokamy pidpryyemstva [Operational management by the enterprise cash flows]
O Zahorodna, V Seredyns' ka
Ekonomichnyy analiz, 10 (4), 100-104, 2012
82012
Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві
В Серединська, О Загородна
Економіка та суспільство, 276-282, 2016
72016
Diagnostyka finansovogo stanu i stijkosti funkcionuvannja pidpryjemstva
O Zagorodna, V Seredyns' ka
Ekonomichnyj analiz, 262-265, 2010
72010
Teoria ekonomichnogo analizu
VM Seredynska, OM Zagorodna, RV Fedorovych
Ternopil: Ukrmedknyha, 2002
72002
Оцінювання конкурентоспроможності продукції у системі маркетингу
В Серединська
Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги …, 2016
62016
Економiчний аналiз: навч. посiб
ВМ Серединська, ОМ Загородна, РВ Федорович
62010
Economic Analysis [Ekonomchnyi analiz]
VM Seredynska, OM Zaharodna, RV Fedorovych
Ternopil: ASTON, 2010
62010
Еволюція методів аналітичного обґрунтування стратегії підприємства
ЗБ Литвин, ВМ Серединська
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: зб. матеріалів VІ …, 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20