Атаманчук Вікторія
Атаманчук Вікторія
докторант Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прогноз як основа управління в навчанні: materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy–2012»
ПС Атаманчук, ВП Атаманчук
Praha: Publishing House «Education and Science» sro–Dil 16, 15-23, 0
11
Менеджмент качества обучения будущего учителя
ПС Атаманчук, ВП Атаманчук
Информация для Авторов, 41, 2015
52015
Механизмы управления качеством обучения
ПС Атаманчук, ВП Атаманчук, КГ Никифоров
ІХ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и …, 2013
52013
Жанр трагедії в українській драматургії 1910–1920-х років: ідейно-естетична парадигма
ВП Атаманчук
Вікторія Петрівна Атаманчук, 2007
52007
STEM-інтеграція як важлива інноватика сучасної освітньої парадигми
ПС Атаманчук, В Атаманчук
STEM–Освіта: проблеми та перспективи: збірник матеріалів ІІ міжнародного …, 0
5
Художнє осмислення проблеми духовної еволюції у містерії Івана Огієнка "Народження людини"
ВП Атаманчук
IVAN OHIENKO, 16, 2017
42017
Управління процесами становлення майбутнього вчителя
ПС Атаманчук, ОІ Ляшенко, ВП Атаманчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
42009
Особливості застосування методу проектів у процесі вивчення англійської мови
ВП Атаманчук
Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика: наук …, 2008
42008
Проблема духовного вибору у п’єсі Бертольда Брехта" Життя Галілея"
ВП Атаманчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 141-143, 2009
32009
Важные предпосылки компетентностного становления будущего педагога
ВП Атаманчук, ПС Атаманчук, РН Билык
ISSUES OF UPBRINGING AND TEACHING IN THE CONTEXT OF MODERN CONDITIONS OF …, 2017
22017
Основы управления процессами компетентностного становления будущего педагога
ПС Атаманчук, АН Кух, ВП Атаманчук, РН Билык, АМ Николаев, ...
HARMONIOUS PERSONAL DEVELOPMENT PROBLEM IN RELATION TO SPECIFICITY OF MODERN …, 2016
22016
Авторское педагогическое кредо как показатель компетентности будущего специалиста
ПС Атаманчук, ВП Атаманчук, РН Билык, АМ Николаев, ОН Семерня
PROBLEMS OF QUALITY OF KNOWLEDGE AND PERSONAL SELF-ACTUALIZATION IN TERMS OF …, 2015
22015
МЕТОДИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ПС Атаманчук, ВП Атаманчук, ЕМ Диндилевич, АМ Николаев, ...
SUBJECT AND OBJECT OF COGNITION IN A PROJECTION OF EDUCATIONAL TECHNIQUES …, 2014
22014
Формы художественного отображения сознания действующих лиц в драме Ю. Яновского «Дочь прокурора»
ВП Атаманчук
Colloquium-journal, 2019
12019
Структура конфлікту у драматургії Людмили Коваленко
ВП Атаманчук
Видавничий дім" Гельветика", 2018
12018
Драматична тетралогія Гната Хоткевича Богдан Хмельницький: ідеї та художні інтерпретації
ВП Атаманчук
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, 52-60, 2018
12018
Художня динаміка проблеми вибору в трагедії Єлисея Карпенка В долині сліз
В Атаманчук
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 67-71, 2018
12018
Драматична поема Леоніда Мосендза «Вічний корабель»: символи в екзистенційній площині
ВП Атаманчук
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 316 (304), 2018
12018
Монографія Григорія Семенюка Українська драматургія 20-х років як зразок академічного літературознавчого дослідження
В Атаманчук
Південний архів. Філологічні науки, 14-19, 2018
12018
Проблема вибору в трагедії Єлисея Карпенка Момот Нір
ВП Атаманчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20